Pågående prosjekter

Denne siden viser noen av de prosjektene vi jobber med nå. Prosjektene er ikke ferdigstilte, men gir et innblikk i hva vi arbeider med, sammen med våre samarbeidspartnere.

Interreg North Sea Region Program Cupido (KRAFT) prosjekt

Partnere fra VTFK: Nome kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

KRAFT er et 3-årig internasjonalt prosjekt som skal bruke kultur og kulturarv som ressurs for å skape arbeidsplasser, fortjeneste og tilhørighet. Målet er 5 nye små og mellomstore bedrifter innenfor kultur og kulturarv. KRAFT skal utvikle seg og ta i bruk nye, forskningsbaserte metoder for å koordinere arrangementer, selge og markedsføre kulturprodukter, slik at produsentene kan utvikle sine kulturbedrifter på en bærekraftig måte. Med i prosjektet er også kommuner fra andre land i Nord-Europa.  

Les mer om prosjektet her.

Her kan du også lese KRAFT-bloggen, om EU Interreg-prosjektet i Nome. Temaet er kultur og kulturarv som ressurs for arbeid, fortjeneste og tilhørighet. 

Interreg North Sea Region Program COM3 prosjekt

Partnere fra VTFK: Vinje kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Digital omstilling hos lokale SMB’er (Små og mellomstore bedrifter) er viktig for å øke bosteds-, arbeid- og investeringsattraktiviteten i distriktene. Om bedriftene er med på den digitale omstillingen kan attraktiviteten i distriktene øke. Lokale og regionale myndigheter har en viktig rolle i dette arbeidet. De trenger de riktige verktøyene og den rette kompetansen for å støtte den digitale omstillingen hos SMBene.

COM³-partnerene jobber med å utvikle en modell som skal styrke lokale og regionale aktører i deres rolle som fasilitator i det digitale arbeidet i distriktene. COM³ ønsker å hjelpe lokale myndigheter med å tilrettelegge slik at bedriftene er rustet for teknologisk utvikling. Dette må skje ved å utnytte lokale fortrinn og å tenke smart vekst.

COM³-prosjektet har fått med seg ni pilotregioner, fordelt mellom alle landene i Nordsjøregionen. Disse skal teste løsningene som er utviklet gjennom prosjektet, i reelle situasjoner i sine regioner.

Les mer om prosjektet her.

Publisert: 20.03.2020 Oppdatert: 06.04.2020 kl.11.51