Pågående prosjekter

Denne siden viser noen av de prosjektene vi jobber med nå. Prosjektene er ikke ferdigstilte, men gir et innblikk i hva vi arbeider med, sammen med våre samarbeidspartnere.

Interreg North Sea Region Program Cupido (KRAFT) prosjekt

Partnere fra VTFK: Nome kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

KRAFT er et 3-årig internasjonalt prosjekt som skal bruke kultur og kulturarv som ressurs for å skape arbeidsplasser, fortjeneste og tilhørighet. Målet er 5 nye små og mellomstore bedrifter innenfor kultur og kulturarv. KRAFT skal utvikle seg og ta i bruk nye, forskningsbaserte metoder for å koordinere arrangementer, selge og markedsføre kulturprodukter, slik at produsentene kan utvikle sine kulturbedrifter på en bærekraftig måte. Med i prosjektet er også kommuner fra andre land i Nord-Europa.  

Les mer om prosjektet her.

Her kan du også lese KRAFT-bloggen, om EU Interreg-prosjektet i Nome. Temaet er kultur og kulturarv som ressurs for arbeid, fortjeneste og tilhørighet. 

Interreg North Sea Region Program COM3 prosjekt

Partnere fra VTFK: Vinje kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Digital omstilling hos lokale SMB’er (Små og mellomstore bedrifter) er viktig for å øke bosteds-, arbeid- og investeringsattraktiviteten i distriktene. Om bedriftene er med på den digitale omstillingen kan attraktiviteten i distriktene øke. Lokale og regionale myndigheter har en viktig rolle i dette arbeidet. De trenger de riktige verktøyene og den rette kompetansen for å støtte den digitale omstillingen hos SMBene.

COM³-partnerene jobber med å utvikle en modell som skal styrke lokale og regionale aktører i deres rolle som fasilitator i det digitale arbeidet i distriktene. COM³ ønsker å hjelpe lokale myndigheter med å tilrettelegge slik at bedriftene er rustet for teknologisk utvikling. Dette må skje ved å utnytte lokale fortrinn og å tenke smart vekst.

COM³-prosjektet har fått med seg ni pilotregioner, fordelt mellom alle landene i Nordsjøregionen. Disse skal teste løsningene som er utviklet gjennom prosjektet, i reelle situasjoner i sine regioner.

Les mer om prosjektet her.

Horisont 2020 Hyperion prosjekt:

Er et 4-årig prosjekt finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 med oppstart 1. Juni 2019. Målsetningen er å utvikle et system/verktøy som gir grunnlag for riktige beslutninger når kulturminner og kulturmiljøer skades av fremtidige klimaendringer og hyppigere ekstremværhendelser. Det vil også forutsi hva som vil skje ved ulike klimaframskrivninger, og gi forslag til bærekraftig restaurering av historiske klimaendringer og ekstreme hendelser på best mulig måte. Systemet og resultatene vil kunne benyttes av beslutningstagere, og data kan brukes for å utarbeide gode restaureringsforslag og strategier for eiere og forvaltning. Prosjektets metoder og resultater vil bli prøvd ut i fire Europeiske områder: Norge, Spania, Italia, og Hellas, som representerer ulike klimasoner og kulturminnetyper.

Les mer om prosjektet her. https://www.hyperion-project.eu

Horisont 2020 - PyroCO2

PYROCO2 er et stort Green Deal prosjekt som har fått finansiering fra EU på 40 mill.euro gjennom Horisont 2020. Fylkeskommunen er en av 20 partnere sammen med blant annet Herøya Industripark og Norner. Porsgrunn Kommune er med i det rådgivende organet. VTFK deltar i arbeidspakken som omhandler spredning av resultater og samfunnseffekter.

Prosjektet har som mål å bli en "game changer" for industrier med store utslipp. Med løsninger som omdanner CO2 til verdifulle produkter slik at industrien kan møte stadig strengere klimakrav, samtidig som de opprettholder sin konkurransekraft, og dermed arbeidsplassene, og er en del av klimaløsningen.

Les mer om prosjektet her. https://www.pyroco2.eu/

Flere internasjonale prosjekter 

For å finne oppdatert informasjon om flere av våre samarbeidsprosjekter kan du følge lenkene under til prosjektdatabasene:

Erasmus+, EØS-midlene, Horisont Europa og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak program

Erasmus +:

Search project results | Erasmus+ (europa.eu)

EØS-midlene:

https://data.eeagrants.org/2014-2021/

Horisont Europa:

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/explore/projects?Kilde=FORISS&distribution=Ar&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sortBy=date&sortOrder=desc&resultCount=30&offset=0&Geografi.1=Vestfold+og+Telemark

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak program:

https://interreg-oks.eu/projektbank.4.253f854414cf0eef05f99dcf.html?sv.url=12.253f854414cf0eef05fc3d6d&query=*%3A*&100.253f854414cf0eef05fcc0d2=Vestfold+fylke

Publisert: 20.03.2020 Oppdatert: 04.07.2022 kl.15.13