Strategier og planer

Her finner du planer og strategier på det internasjonale arbeidet som gjøres i fylkeskommunen. Strategi og planarbeid er gjeldene frem til ny politisk behandling.

Internasjonal strategi

Vestfold og Telemarks internasjonale strategi skal gjøre det lettere for både offentlige virksomheter og private aktører å arbeide med internasjonale utfordringer og muligheter. 

Vår internasjonale virksomhet har som hovedmål å gjøre Vestfold og Telemark til et mer attraktivt sted å bo, arbeide, drive næringsvirksomhet og besøke. Fylkeskommunen tilbyr høy kompetanse om internasjonale forhold, og en vilje og evne til å arbeide i globale nettverk og håndtere aktuelle internasjonale spørsmål med kunnskap og innsikt.

For å få til dette er det utviklet en strategi for det internasjonale arbeidet.

Her finner du Vestfold og Telemark fylkeskommune sin internasjonale strategi

Planer

Her er våre aktuelle planer og handlingsprogram for internasjonalt arbeid.

Mer informasjon om planer og handlingsprogram for Vestfold pg Telemark fylkeskommune vil komme etterhvert. 

Her finner du Handlingsprogram for internasjonalisering for Telemark

Publisert: 20.10.2019 Oppdatert: 03.11.2020 kl.09.26