Karriereveiledning

Trenger du karriereveiledning?

Er du ung, voksen, lærer, rådgiver på en skole, næringsaktør eller en annen samarbeidspartner og har spørsmål om karriereveiledning? Vi er her for å hjelpe deg!

På denne siden har vi samlet all informasjon om karriere på nettstedet til Vestfold og Telemark fylkeskommue (vtfk.no) og eksterne ressurssider, og gjort det enkelt tilgjengelig. Vi anbefaler at du benytter linjen over, og velger den rollen som passer deg og ditt behov best. Har du behov for å snakke med noen? Hvis du er skoleelev eller lærling, kan du ta kontakt med rådgiver på din skole. Ellers kan du kontakte Karrieresenter Vestfold og Telemark. Alle innbyggere, uansett alder, kan kontakte en karriereveileder på karriereveiledning.no

Se film om Livslang læring

Overganger.png

Hva er karrierekompetanse?

En kompetanse som setter mennesker i stand til å håndtere liv, læring og arbeid i forandring og overganger. Det er kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst, til å handle og ta valg. Det er en oppmerksomhet at den enkelte formes av sine livsvilkår og sine handlinger, men også samtidig kan påvirke og forme sin egen og fellesskapet framtid

(Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning)

 

 

Regional kompetansestrategi

Den regionale kompetansestrategien for Vestfold og Telemark skal styrke regionens kompetanseutvikling og inkludering i arbeidslivet.