Videregående opplæring

Om karriereveiledning i videregående skole

Tjenesten karriereveiledning/ rådgivning er hjemlet i Opplæringslova og sier noe om elevenes rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål. Link til forskrift

Mål for karriereveiledningen er å utvikle elevenes karrierekompetanse. God karrierekompetanse betyr i stort å mestre elevrollen og skolen, studierollen og arbeidslivet, livets hendelser og omstillinger.

Dette betyr en dreining, fra karriereveiledning som informasjon og rådgivning i valg av utdanning og arbeid til karriereveiledning som retter seg mot å utvikle gode karriereferdigheter, det som er sentralt for mestring, fungering i skole- og jobbrolle og karriere i et livslangt perspektiv. Dette er en tilnærming som tar sikte på å utruste spesielt de unge til å ta aktivt styring i eget liv, det er forebyggende og fremtidsrettet og viktig ledd i god livsmestring og livskvalitet.

Tjenesten i skolen er organisert som en del av skolenes elevtjeneste. Se oversikt over alle skolenes elevtjenester​​​​​​​

 

Opplæring i skole

Ressurssider:

Opplæring i skole

Skoler i Vestfold og Telemark

Utdanning.no

Vilbli.no

Rett til videregående oppæring - film

Opplæring i utlandet

Utdanning i verden - videregående skole

Søke skoleplass

Lånekassa

«Hva er videregående opplæring?»

Opplæring i bedrift

Ressurssider:

Opplæring i bedrift

Opplæringskontorene i Vestfold og Telemark

Fag-/svenne- og kompetanseprøve

Fleksibel fagopplæring

Utplassering i Europa. Er du lærling og ønsker en læretid med litt annet innhold? Da er dette noe for deg. Les mer her

Film om å være lærling:

Videregående opplæring som voksen

Opplæring for voksne

 

Publisert: 24.09.2021 Oppdatert: 26.08.2022 kl.10.28