Arbeidet med klima- og energiplaner i kommunene i Vestfold og Telemark

Kommunene organiserer sitt arbeid og innsats med energi- og klimaspørsmål i klima- og energiplaner. Denne artikkelen inneholder oppdaterte oversikter over dette arbeidet. Det er gitt statlige planretningslinjer for kommunenes arbeid med klima- og energispørsmål, og fylkesmannen skal følge opp arbeidet.

Bamble kommune

https://www.bamble.kommune.no/contentassets/178ca79337854faaaa88e16430b401bd/iii.-energi--og-klimaplan_-25032010.pdf

Drangedal kommune

Klimaplanen har en tiltaksdel og ei faktadel. 

Tiltaksdel av klimaplanen: 

http://www.drangedal.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/planer/12-00499-15-e-k-plan_drangedal-kommune_tiltaksdel-rev2013.doc-243575_1_1.pdf (Lenke fjernet)  

Faktadel av klimaplan:

http://www.drangedal.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/planer/12-00499-16-energi--og-klimaplan_drangedal-kommune_faktadel-revidert-2013.doc-243578_1_1.pdf (Lenke fjernet)

Færder kommune

https://faerder.kommune.no/_f/p1/ica5a5716-363d-4b49-acd5-83f75941163a/klima-og-energiplan_digital.pdf

Hjartdal kommune

https://nyweb.vfk.no/globalassets/vkef/dokumenter/klima-og-energiplaner/hjartdal-kommune-samfunnsdel.pdf (Lenke fjernet)

Holmestrand kommune

https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/landbruk-naringsliv-og-samfunnsutvikling/kommuneplan/vi-lager-ny-kommuneplan/dokumenter-i-kommuneplanarbeidet/

Horten kommune

https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-miljo/klima-og-energi/kommunedelplan-for-klima-og-energi-2020-2032/ (Lenke fjernet)

Kragerø kommune

https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/iebe9a753-d75f-4f53-a470-5d6f347eef61/19-23vedtattklima-energiplan.pdf

Larvik kommune

Midt-Telemark kommune

https://midt-telemark.kommune.no/finn-tjeneste/plan-bygg-eiendom-og-miljo/klima-og-miljo/energi-og-klimaplan/

Nome kommune

https://www.nome.kommune.no/_f/p9/i83cce6d5-02e9-447e-993f-a89b4f8e9219/vedtatt-kommuneplan.pdf

Notodden kommune

https://www.notodden.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/planer-og-strategier/gjeldende-planer-og-strategier/klima--og-energiplan/  


Porsgrunn og Skien kommuner

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/1136/kommundelplan-for-klima-og-energi.pdf

Sandefjord kommune

https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/klima-og-miljo/Klima--og-energiplan/

Siljan kommune

https://www.siljan.kommune.no/globalassets/dokumenter/samfunn/plan-og-miljo/kommunal-planstrategi-2020-23.pdf

Tinn kommune

Tønsberg kommune

Hoveddel:

https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/i2523862d-d900-45e6-ab36-178da1514325/kommunedelplan-for-klima-og-energi-hoveddel.pdf

Handlingsdel:

https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/ib408b532-7a30-438a-87c6-87cdde60e8f9/kommunedelplan-for-klima-og-energi-handlingsdel.pdf

Vest-Telemark kommunane 

Planen gjelder for Vinje, Tokke, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal og Seljord kommuner.

https://www.fyresdal.kommune.no/planprogram-for-felles-klimaplan-for-vest-telemarkkommunane-hoeyring-og-offentleg-ettersyn.6338620-480451.html (Lenke fjernet)

Publisert: 19.03.2021 Oppdatert: 09.02.2023 kl.12.31