Klima- og energinettverket

Klimamålene for Vestfold og Telemark er klare - klimagassutslippene skal reduseres med 60 prosent innen 2030 og vi skal øke verdiskapingen gjennom grønn omstilling. Som verktøy for å lykkes, etablerer vi et nytt klima- og energinettverk.

Klimamålene kan vi bare nå gjennom samarbeid, og derfor lanserer Vestfold og Telemark fylkeskommune nå et klima- og energinettverk. Hva er det? Jo, en "koblingsboks" for å få fart på klimatiltakene i fylket.

I nettverket kommer bedrifter, kommuner, akademia og andre virksomheter sammen for å lære av hverandre, få praktisk kunnskap og bli inspirert til å gjøre bærekraftige endringer i egen drift og investering.

Det blir rett og slett lettere å nå sine egne klimamål som medlem i det nyetablerte i klima- og energinettverket. Velkommen med som medlem!

Fylkeskommunen tar med det en klar rolle i klimaarbeidet. Vi tar ansvar for å bygge et nettverk som skal være et sterkt fellesskap med felles mål - få til verdiskaping gjennom grønn omstilling og redusere klimagassutslippet.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for klima- og energinettverket.

Tre gode grunner til å bli medlem

Nyttig og konkret hjelp i arbeidet

Kommuner, bedrifter og andre virksomheter vil oppleve at det er nyttig å være partner i nettverket. Her får folk troen på at det er enkelt å sette i gang klimatiltak, og at selv små tiltak kan ha stor betydning. Nøkkelordene er gjennomføringskraftig og resultatorientert.

Felles metodikk gjør jobben lettere

Klimaregnskap, klimabudsjett, grønne anskaffelser og innovative innkjøp er sterke virkemidler i klimaarbeidet.Felles utslippsfaktorer og praktisk arbeid med klimarapportering er noe av det nettverket skal jobbe med fra starten, til bruk for alle medlemmer. 

Mye å tjene på samarbeid på tvers

Det er mye å tjene på dialog, samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av bransjer, sektorer og fag. Nettverket blir en koblingsboks for problemløsning og bidrar til nye klimaprosjekter. Arbeidsformen gir resultater. Mennesker, kunnskap og teknologi blandes for å skape nye produkter og løsninger.

Interessert i å bli medlem?

Ikke sitt på gjerdet, men bli med i samarbeidet om å nå klimamålene og skape ny vekst i Vestfold og Telemark! Les mer om hva det innebærer å være medlem.

Ta kontakt med prosjektleder Linn Johnsen (mobil 901 58 607) for å bli medlem eller få mer informasjon. 

Sekretariat i fylkeskommunen

I hovedtrekk er følgende organisering beskrevet i prosjektplanen:

  • Nettverkets organisasjon vil være basert på en tilpasset klimapartnermodell Klima- og energinettverket skal organiseres som et prosjekt
  • Sekretariatet legges til fylkeskommunen og skal bestå av en prosjektleder og inntil to rådgivere lokalisert slik at de kan bistå hele regionen
  • Samarbeid med andre klimanettverk formaliseres gjennom en samarbeidserklæring

Mer kunnskap om regionen

Her finner du klimastatistikk for Vestfold og Telemark, og en analyse av hvordan vi finner løsninger for grønn vekst og reduksjon i klimagassutslipp, samtidig som vi må forberede og tilpasse samfunnet i regionen til klimaendringene. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være en sterk utviklingsaktør i regionen. Les mer i kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling.

Oppdatert: 10.06.2021 kl.14.07

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Samarbeidsavtale

Alle som blir medlem av av klima- og energinettverket må undertegne en klimaavtale.

Klimaavtale for klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark

Søk om klimapenger

Det finnes en rekke støtteordninger for klima- og energiprosjekter.

Klikk her for en oversikt

Inspirasjonskilder

Trenger du inspirasjon og ideer til arbeidet? Her finner du noen tips.

Linn Johnsen
Prosjektleder for klima- og energinettverket