Meld dere på første rundebord!

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen inviterer ordførere og ledere i kommuner, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner til første rundebord i det nye klima- og energinettverket.

Invitasjon til potensielle nettverksmedlemmer

På vegne av fylkesordfører Terje Riis-Johansen 

Hvordan kan vi sammen kutte 60 % ?  – Invitasjon til oppstart av Vestfold og Telemark klima- og energinettverk.  

Vestfold og Telemark har vedtatt et utslippskutt i regionen på 60 % innen 2030 sammenlignet med 2009. Dette vil kreve samarbeid mellom kommuner, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner i vår region. I den forbindelse ønsker jeg å invitere ordførerne og administrativ ledelse i kommunene samt næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner til et rundebord. Hensikten med møtet er å presentere potensielle områder nettverket skal fokusere på, og fange opp idéer fra fremtidige medlemmer.

Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark skal være en koblingsboks mellom det offentlige og det private i vår region hvor vi identifiserer utslippsreduserende tiltak og muligheter for grønn samfunns- og næringsutvikling. Nettverket skal også være en arena som bidrar til gjennomføring gjennom samarbeid.

Det vil i etterkant av rundebordet bli anledning til å signere vedlagte Klimaavtale for virksomheter som ønsker å bli medlem av nettverket. 

Programutkastet oppdateres på våre nettsider.

Tid: fredag 30.oktober, kl. 10.00 – 14.00 på Ælvespeilet i Porsgrunn.

Påmelding sendes til linn.johnsen@vtfk.no innen 23.oktober. 

 

Publisert: 17.03.2020 Oppdatert: 02.10.2020