Topplederforum 2022 - i Larvik

Topplederforum 2021 på Notodden
Topplederforum 2021 på Notodden Foto: Tom Holen

Av:

Linn Johnsen

Publisert:

11.08.2022

Oppdatert:

14.09.2022 kl.11.43

Velkommen til Topplederforum 2022 for Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. Det vil finne sted i Festiviteten i Larvik fra 28. oktober, med en middag kvelden før. Arrangementet er det tredje i rekken og en viktig møteplass for grønne løsninger i vår region. Temaet i år vil være Sirkulære Vestfold og Telemark og vektlegge både konkrete løsninger og drivere for hvordan Vestfold og Telemark skal gå fra lineær økonomi til en grønn og sirkulær økonomi.

Programmet vil bli oppdatert løpende. Vi lover gode foredragsholdere, gode samtaler og ikke minst gode nettverksmuligheter. Arrangementet er for medlemmer og inviterte. Ta kontakt dersom din virksomhet ønsker mer informasjon. 

Terje Riis-Johansen, fylkesordfører Sirkulære Vestfold og Telemark

Hilde Singsaas, direktør i DFØ vil snakke om sirkularitet i offentlige anskaffelser

Per Halvorsen, konsernsjef SpareBank 1 Sørøst-Norge

Kåre Fostervold, kst. Administrerende direktør Avfall Norge

Kjetil Larsen, CEO Norner

Bård Bergfald, Bergfald Miljørådgivere

Kjetil Bjørklund i KS vil orientere om kommunenes rolle i en sirkulær økonomi.  

 

Vi vil også få en rekke gode eksempler på sirkulære løsninger fra Vestfold og Telemark 

- Carbon Crusher - klimavennlig og sirkulær veibygging

- VOW ASA...

... Mer kommer

 

Påmelding til klimanettverket@vtfk.no