Regional plan for klima og energi

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra med kunnskap og samhandling om miljø, klima og fornybar energi for å oppfylle regionale og nasjonale klimamål.
Foto: Håkon Nordby

Her finner du de vedtatte regionale klimaplanene

Like målsettinger og strategier i dagens planer

Publisert: 13.06.2019 Oppdatert: 10.10.2022 kl.16.04