Regional plan for klima og energi

Norge har forpliktet seg til å bli karbonnøytralt innen 2030. 50% av utslippsreduksjonene skal tas lokalt i henhold til prinsippene i de nasjonale vedtakene. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra med kunnskap om miljø, klima og fornybar energi samt oppfylle regionale og nasjonale klimamål.
Foto: Håkon Nordby

Her finner du de vedtatte regionale klimaplanene

Dagens planer og handlingsprogram blir gjennomgått som følge av fylkessammenslåingen. De kan altså bli endret. Dette arbeidet er del av regional planstrategi.

Like målsettinger og strategier i dagens planer

Publisert: 13.06.2019 Oppdatert: 04.02.2020 kl.09.44

Marianne Haukås
Rådgiver