Tilskudd til klimatiltak

Åtte kommuner i Vestfold og Telemark har søkt fylkeskommunen om bidrag til å gjennomføre 16 ulike tiltak som bygger opp under det lokale klimaarbeidet. Midlene ble lyst ut 28. april 2021 og søknadsfristen var 28. mai 2021. Tilskuddspotten er på tre millioner kroner, mens det totalt er  søkt om tilskuddsmidler for over tre millioner kroner.

Tidligere i år utlyste fylkeskommunen tilskuddsmidler til prosjekter som skal stimulere til godt klimaarbeid i kommunene. Midlene skal nyttes til gjennomføring av klimaarbeidet i tråd med nasjonale og regionale innsatsområder, med utgangspunkt i lokale behov og muligheter. Søknadsfristen var 28. mai 2021.

Hva er det søkt om midler til? 

I søknadene som er kommet inn er det mange gode prosjekter som spenner over et vidt spekter av klima- og miljøtiltak. Stikkord som klimatilpasning, el-bil lading, solenergi, infrastruktur for hydrogen, grønne sirkulære innkjøpskrav og kunnskapsgrunnlag for videre planlegging, dekker noe, men ikke alt.

Det blir konkurranse om midlene, siden det totalt er søkt om i overkant av tre millioner kroner som er noe mer enn det fylkeskommunen har til rådighet.

Hva skal klimamidlene bidra til?

Vestfold og Telemark fylkeskommune har et mål om langsiktig økonomisk vekst parallelt med omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet kan vi bare nå i samarbeid med kommunene.  Kommunen som tjenesteleverandør, drifter og utviklingsaktør setter i gang og bidrar til godt klimaarbeid. Nå kan dette arbeidet få et løft ved at fylkeskommunen dekker halvparten av kostnadene.

Utlysningstekst og søknadsmal

For utfyllende informasjon om tilskuddordningen, kontakpersoner og søknadsmal finner du informasjon under:

Utlysningsbrevet til kommunene

Søknadsmal

 

Publisert: 13.06.2019 Oppdatert: 02.06.2021 kl.08.37

Live Rud
Rådgiver
Marianne Haukås
Rådgiver