Tilskudd

Her finner du tilskuddsordningene for klima og miljø i Vestfold og Telemark.
Klimaplanfondet i Telemark

Mer informasjon kommer.

Tilskudd til bekjempelse av plastforsøpling

Fylkeskommunen ønsker å bekjempe plastforsøpling. Det kan søkes om tilskudd til konkrete ryddetiltak, koordinering av oppryddningsprosjket, og forebyggende prosjekt og mobilisering.

Dette er en tilskuddsordning som kommer i tillegg til allerede eksisterende ordninger for bekjempelse av plastforsøpling. Målet er et fylke uten plast på avveie.

Ordningen gjelder alt fra avfall som ryddes sammen med plastforsøpling, og gleder rydding i strandsone, langs elver, vann og innsjøer, og i naturen for øvrig.

Publisert: 13.06.2019 Oppdatert: 30.01.2020 kl.08.47