Tilskudd

Her finner du tilskuddsordningene for klima og miljø i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber for tiden med å få på plass en ny tilskuddordning for klima og miljø. Informasjon om ordningen vil være på plass i nær framtid.

Publisert: 13.06.2019 Oppdatert: 23.03.2021 kl.13.48