Kompetanse og inkludering

Vestfold og Telemark fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune skal styrke innsatsen og den helhetlige tilnærmingen til nærings-og kompetanseutvikling for å redusere utenforskap og gi økt verdiskaping.

Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber bredt innenfor næring, kompetanse og integreringsområdet, med et nært samarbeid med kommuner og næringsliv.

Prioriterte oppgaver

  • Styrke verdiskaping og innovasjonsevne
  • Sikre bedre sammenheng mellom arbeid og kompetanse
  • Motvirke utfordringer knyttet til utenforskap

Visste du at...

  • alle kommunene i Vestfold og Telemark har hatt nettoinnvandring de siste fem årene
  • innvandring har særlig vært viktig i distriktskommunene i Telemark, som uten innvandring ville hatt en ytterligere nedgang i folketallet
  • i alle kommunene i Vestfold, samt Bø, har både innvandring og innenlandsk nettoinnflytting bidratt til vekst i folketallet

Se statistikk om innvandring og inkludering

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.