Kompetanse og inkludering

Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber bredt innenfor integreringsområdet, med et nært samarbeid med kommuner og næringsliv.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal styrke innsatsen og den helhetlige tilnærmingen til nærings-og kompetanseutvikling for å redusere utenforskap og gi økt verdiskaping.

Prioriterte oppgaver

  • Styrke verdiskaping og innovasjonsevne
  • Sikre bedre sammenheng mellom arbeid og kompetanse
  • Motvirke utfordringer knyttet til utenforskap

Visste du at...

  • alle kommunene i Vestfold og Telemark har hatt nettoinnvandring de siste fem årene
  • innvandring har særlig vært viktig i distriktskommunene i Telemark, som uten innvandring ville hatt en ytterligere nedgang i folketallet
  • i alle kommunene i Vestfold, samt Bø, har både innvandring og innenlandsk nettoinnflytting bidratt til vekst i folketallet

Se statistikk om innvandring og inkludering

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Liv Marit Hansen
Seksjonsleder kompetanseutvikling og inkludering