NAV og kommuner

Vestfold og Telemark fylkeskommune ved karrieresenteret har fått i oppdrag å gi karriereveiledning til voksne flyktninger mellom 18 og 55 år, senest 3 måneder etter bosetting i kommunene.

Lovverk

Stortinget har vedtatt ny lov integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven), som gjelder fra 1. januar 2021. Dette kan du lese mer om på IMDi sine nettsider.

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)

Forslag til forskrift til integreringsloven. Forslaget er fortsatt under behandling.

Kontaktpersoner

Oversikt over karrieresenterets kontaktpersoner for NAV/kommunene (oppdatert sept. 2022)
Kommune Kontaktperson Telefonnummer
Bamble Lisa Quagliata 464 29 066
Drangedal Ursula van Dam 901 63 490
Fyresdal Ursula van Dam 901 63 490
Færder Arturo Hernandez 959 71 963
Hjartdal Ursula van Dam 901 63 490
Holmestrand Gøril Erikstad 468 42 570
Horten Gøril Erikstad 468 42 570
Kragerø Lisa Quagliata 464 29 066
Kviteseid Ursula van Dam 901 63 490
Larvik Arturo Hernandez 959 71 963
Midt-Telemark Ursula van Dam 901 63 490
Nissedal Ursula van Dam 901 63 490
Nome Tone Vassbotn 412 29 370
Notodden Ursula van Dam 901 63 490
Porsgrunn Lisa Quagliata 464 29 066
Sandefjord Arturo Hernandez 959 71 963
Seljord Ursula van Dam 901 63 490
Siljan Tone Vassbotn 412 29 370
Skien Tone Vassbotn 412 29 370
Tinn Ursula van Dam 901 63 490
Tokke Ursula van Dam 901 63 490
Tønsberg Gøril Erikstad 468 42 570
Vinje Ursula van Dam 901 63 490

Formål og ikrafttredelse

Den nye integreringsloven skal gi asylsøkere og innvandrere relevant kompetanse, tilgang til arbeidsmarkedet og muligheten til å bli økonomisk selvstendige. Karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om arbeid og utdanning, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. Karriereveiledningen skal gjennomføres senest 3 måneder etter bosetting og før introduksjonsprogram, og den skal bygge på kompetansekartleggingen. Det skal lages et karriereveiledningsnotat i etterkant av karriereveiledningen. Karriereveiledningen kan være en god støtte for programrådgivere i det videre arbeidet med den enkelte deltakers plan og sluttmål, og kan bidra til bedre gjennomføring av programmet. Karrieresenter Vestfold og Telemark har ansvar for karriereveiledningen. Loven trer i kraft 01.01.2021.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledningen er innvandrere mellom 18 og 55 år som har fått innvilget oppholdstillatelse som nevnt i §9, og som er bosatt i kommunen. Loven gir personer med rett til introduksjonsprogram rett og plikt til å gjennomføre karriereveiledning i regi av fylkeskommunen, jfr § 11.

Karrieresenterets rutinebeskrivelser

Ressurser

Ressurser som kommunen kan bruke til å forberede flyktningen i forkant av karriereveiledningssamtale:

Idéer til karrierelæring og livsmestring for introveiledere

Ressurser kommer

Samarbeidsworkshoper

Presentasjoner:

- Del 1 workshop + presentasjon fra Notodden kommune

- Del 2 workshop + presentasjon fra Integreringsteamet

Bruk av tolk

Webinaret 12 mai: Samarbeid om kvalifisering av minoritetsspråklige - Bruk av tolk i offentlig sektor

Webinar opptak her. 

Viktig informasjon som ble delt i chatten:

 

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 21.09.2022 kl.12.00