Utdanning og studievalg

Her er relevant informasjon for deg som ønsker å ta utdanning.

Utdanninger på ulike nivåer

Her finner du informasjon om utdanninger på ulike nivåer

Tilbydere innenfor nettstudier, kurs og deltidsstudier

Oversikt over en del tilbydere innenfor nettundervisning, kurs, deltidsstudier osv.
 • MOOC (Massive Open Online Course) - Fleksible nettkurs som er gratis og tilgjengelig for alle kalles.
 • Studiesenteret - varierte utdanninger innen økonomi, pedagogikk og IT på høgskole. Også studiekompetanse. Finnes studiesentre i Kragerø og Tinn.
 • AOF - diverse kurs, videregående kurs, språk.
 • BI - økonomiske og administrative fag på høgskole.
 • Bjørknes - videregående kurs, høgskole.
 • Folkeuniversitet - diverse kurs, videregående kurs, språk, høgskole.
 • Heltberg nettstudier - diverse videregående kurs.
 • NKI Nettstudier - diverse kurs, videregående kurs, språk, økonomiske og administrative fag på høgskole.
 • Høyskolen Kristiania - tilbyr utdanning på alle nivåer: Master, bachelor, høgskole, fagskole, yrkesrettet og VGS.
 • Noroff - fagskole og høyere utdanning innen teknologi og digitale medier.
 • NooA - videregående kurs.
 • Sonans - videregående kurs.
 • K2 utdanning - videregående kurs.
 • Ask privatist - videregående kurs.
 • Akademiet - videregående kurs.
 • Global learning - videregående kurs, kurs for bedrifter.
 • Aftenskolen - diverse kurs, videregående kurs, språk.
 • Treider - fagskole innen økonomisk og administrative fag.
 • Studentum - søkeside for over 3000 utdanninger fra 270 skoler.
 • Sandefjord Akademi - hudpleie- og frisørskole.

Studier i utlandet

Her finner du informasjon om utdanningsmuligheter utenfor Norge

Utdanning i utlandet - generelle tips om hvordan du går frem for å studere i utlandet (på ulike nivåer).

Utdanning i verden - Norges offisielle side om utdanning i utlandet.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) - God fellesside for de som vil bli, er, eller har vært utenlandsstudent.

Råd til studenter med nedsatt funksjonsevne som vil ha et utdanningsopphold i utlandet. Les mer om rettigheter og muligheter her.

Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne

Har du nedsatt funksjonsevne og ønsker å studere. Her har vi samlet nyttig informasjon fra utdanning.no:

Finansiering av utdanning

Det er ulike måter å søke støtte til utdanning i Norge:

Hvordan søke?

Søkeinformasjon på ulike nivåer

Godkjenning av utenlandsk utdanning 

Publisert: 16.12.2020 Oppdatert: 22.01.2021 kl.15.41