Mer om karriereveiledning

Ønsker du noen å snakke med om din jobbsituasjon? Vurderer du å søke ny jobb, men er usikker på hvilke muligheter du har? Tenker du på etterutdanning eller omskolering? Vil du tilbake til arbeidslivet etter noen år hjemme?

Mange av oss vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere veivalg, og noen kan oppleves som utfordrende. Dessuten er arbeidsmarkedet i stadig endring og det stilles krav til at vi fornyer kunnskap og ferdigheter. Vi på karrieresenteret har en grunnleggende tro på at alle mennesker er verdifulle og har noe å bidra med. Er du klar over dine styrker og hva du egentlig ønsker? Vi kan ikke gi deg raske løsninger, men bidra til å øke din bevissthet om hvordan du skal komme deg videre.

Vi ønsker å hjelpe deg til å finne ut hvordan du kan få svar på spørsmålene dine. Vi tilbyr informasjon og veiledning knyttet til yrkes- og utdanningsvalg for voksne over 19 år bosatt i Vestfold og Telemark. Våre tjenester er gratis.

Våre samtaler er fortrolige og konfidensielle.

Forberedelse til veiledningssamtalen

Disse punktene kan være viktig å tenke over før veiledningssamtalen
 • Hva er grunnen til at du vil ha karriereveiledning?
 • Hva ønsker du spesielt å få hjelp til?
 • Hvordan ser dine ønsker for fremtiden ut?
 • Hvilke andre muligheter har du tenkt på?
 • Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Hva er dine største utfordringer i forhold til fremtidig jobbsituasjon slik du ser det?
 • Hva er dine rammer? (helse, økonomi, mobilitet osv.)
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Hva opplever du er viktig for at du skal trives på en arbeidsplass?
 • Hva liker du godt å gjøre når du jobber og/eller når du har fri?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller yrkessammenheng?
 • Hva er du god til?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hva hindrer deg i å komme videre?
 • Hva kan hjelpe deg å komme videre?

Forventninger

Hva kan du forvente av oss?

Mange lurer på hva det vil si å motta karriereveiledning. Dette er hva du kan forvente:

 • nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt
 • å få kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og kompetanser
 • kunnskap om nødvendig informasjonsinnhenting
 • hjelp med cv, søknad og jobbintervjutrening
 • støtte og utfordring
 • observatør kan være med i samtalen

Det er viktig for senteret å arbeide i tråd med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Se en kort film om hva karriereveiledning er.

Dette forventer vi av deg
 • er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
 • er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om det ikke er klart for deg nå
 • ønsker å undersøke forskjellige muligheter
 • er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen
 • gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
 • kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
 • sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg
 • fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime

Kartleggingsverktøy

På karrieresenteret veileder vi en sammensatt gruppe mennesker med ulike behov. Derfor benytter vi ulike verktøy i veiledningen vår. Det er samtalene vi har med veisøkerne som er det viktigste i veiledningen. Noen ganger er det behov for å ta i bruk verktøy i tillegg til samtalene.

Valg av verktøy styres av den enkelte veisøkers behov for bistand videre i sin prosess

Blant annet kan vi bruke følgende verktøy

Kartleggingsverktøy tilgjengelig på nettet du kan benytte uavhengig av en samtale

Etiske retningslinjer

Karrieresenter Vestfold og Telemark har tilsluttet seg de etiske retningslinjene som er utarbeidet for karriereveiledningssamtalene på de etiske retningslinjene som er utarbeidet for karriereveiledningssamtalene på de fylkesvise karrieresentrene. Retningslinjene er utarbeidet av Kompetanse Norge, med bred involvering fra de fylkesvise karrieresentrene.

I tillegg er det viktig for senteret å arbeide i tråd med de tverrsektorielle etiske retningslinjene i de tverrsektorielle etiske retningslinjene i "Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning". Retningslinjene er utarbeidet av Kompetanse Norge, med bred involvering fra sektorer som tilbyr karriereveiledning.

Vanlige spørsmål

Her finner du svar på vanlige spørsmål om karriereveiledning og våre tjenester
 1. Jeg har aldri vært på karriereveiledning før, hva kan jeg forvente? Svar: les om hva du kan forvente
 2. Hvor lenge varer samtalen? Svar: Hver karriereveiledningssamtale varer ca. 50-60 min. Antall samtaler varierer, avhengig av behovet ditt.
 3. Koster dette noe? Svar: Nei, dette er et offentlig og gratis tilbud for voksne over 19 år bosatt i vårt fylke.
 4. Jeg ønsker karriereveiledning, men kan ikke komme til Skien eller Tønsberg. Hva skal jeg gjøre? Svar: les om vår telefon- og videoveiledning.
 5. Jeg vet ikke hva jeg skal bli, kan dere fortelle meg det? Svar: Vi forteller deg ikke hva du skal bli, men gjennom karriereveiledning får du hjelp til å finne ut av det selv. Les mer om hva karriereveiledning er.
 6. Jeg er i jobb, men behøver å snakke med noen om jobbsituasjonen min. Kan jeg komme til dere? Svar: Ja, ca. 60% av våre kunder er i et arbeidsforhold. Alt som foregår i veiledning er konfidensielt.
 7. Er dere en del av NAV? Svar: Nei, vi er eid av Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Vi er en nøytral samtalepartner uten forvaltningsansvar.
 8. Hva slags bakgrunn har dere som jobber på karrieresenteret? Svar: les om våre ansatte.
 9. Hvordan bestille jeg time? Svar: bestill time.
 10. Jeg trenger karriereveiledning, men deres åpningstid passer dårlig for meg. Hvor kan jeg få hjelp? Svar: Utenom vår åpningstid kan du få hjelp via den nasjonale digitale karriereveiledningstjenesten.

 

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 10.12.2021 kl.15.51