Om oss

Ansatte

Line Hogstad

Leder

Line Hogstad har cand. mag grad innen økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske høgskole. Hun har spesialistkompetanse innen rekruttering og har blant annet gjennomført flere av Det norske Veritas (DNV) sine sertifiseringer for kvalitetssikring av testbruk ifm. rekrutteringsprosesser. Hun er også sertifisert i karriereveiledningsverktøyene VIP24 og Karriereverktøy.
 
Line har variert arbeids- og ledererfaring fra privat og offentlig sektor. Hun har jobbet med rekruttering og karriereveiledning både som leder, rådgiver og selvstendig næringsdrivende. Line har også vært enhetsleder i Horten kommune og rådgiver i Forbrukerrådet Vestfold. Hun var rekrutteringssjef i Wood Group, et selskap som leverer ingeniørtjenester til olje- og gass sektoren. 
 
Line Hogstad ble ansatt som leder ved Karrieresenteret Vestfold i 2017.
Kjersti Isachsen

Konstituert leder vinter 2021

mail_outlinekjersti.isachsen@vtfk.no

smartphone402 03 918

Kjersti Isachsen har mastergrad i kunnskapsledelse, samt cand. mag. grad innen samfunnsvitenskapelige fag. Hun har flere videreutdanninger innen veiledning og karriereveiledning.
 
Kjersti har variert arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor. Hun var i flere år tilknyttet offentlig finansierte bedriftsutviklingsprosjekter som særlig fokuserte på å forhindre utstøtning av innvandrere med lav formell kompetanse fra arbeidslivet. I Utlendingsdirektoratet arbeidet hun senere med utvikling av gode flerkulturelle arbeidsplasser. Før Kjersti begynte på karrieresenteret var hun flere år i byggebransjen med oppgaver knyttet til fagopplæring, Amo-kurs og rekruttering til bransjen, samt intern kompetanseutvikling og veiledning av trainee- og prosjektledergrupper.
 
Kjersti ble ansatt som karriereveileder ved Karrieresenter Telemark da senteret blir etablert i 2006 og tok over ledelsen i 2009.

Avdeling Tønsberg

Gøril Erikstad

Karriereveileder

mail_outlinegoril.erikstad@vtfk.no

smartphone468 42 570

 
Gøril Erikstad har mastergrad i karriereveiledning fra Universitetet i Sørøst-Norge og en samfunnsvitenskapelig cand. mag-grad. I tillegg har hun to års studier i pedagogikk, inkludert sosial- og spesialpedagogikk. Hun er sertifisert i verktøyene Karriereverktøy og VIP24. 
 
Gøril har variert arbeidserfaring. Hun har vært lærer i ungdomsskolen og i spesialskole for elever med psykiske lidelser. Hun har vært kursleder for innvandrere på kurs i regi av NAV og i Introduksjonsprogrammet for fremmedspråklige. Her var fokuset på norskopplæring, samfunnskunnskap og veien videre inn i arbeid og utdanning. Hun har jobbet som saksbehandler, veileder, fagansvarlig og teamkoordinator i NAV. Hovedarbeidsområdet var oppfølging av personer med behov for veiledning i tilbakeføring til arbeid. Hun har erfaring med å se nye muligheter for personer som har vært syke og må gå over i annet arbeid.
 
Gøril ble ansatt ved Karrieresenteret Vestfold i 2010.
 
Hege Lunder

Karriereveileder

mail_outlinehege.lunder@vtfk.no

smartphone477 04 301

Hege Lunder har cand.mag grad samfunnsvitenskapelig fag. Hun har i tillegg studert halvannet år på hovedfag innen medier og kommunikasjon. Hun er sertifisert i verktøyene Karriereverktøy og VIP24. 
 
Hege har variert arbeidserfaring. Hun har ti års erfaring fra administrativt arbeid ved Høgskolen i Vestfold. Der jobbet hun både som opptaksleder og med studieveiledning. Hun har også vært inntaksleder for videregående opplæring i Vestfold. Hun har tidligere erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede. I tidligere Trygdeetaten jobbet hun med oppfølging av langtidssykmeldte. 
 
Hege ble ansatt ved Karrieresenteret Vestfold i 2013.
Arturo Hernandez

Karriereveileder

mail_outlinearturo.hernandez@vtfk.no

smartphone959 71 963

Arturo Hernandez har mastergrad i tverrfaglig samfunnsvitenskap fra Universitetet i Sørøst-Norge og bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.  Han har i tillegg studert «International Relations» tre år i Mexico.  Arturo har videreutdanninger i ledelse og personaladministrasjon. Videreutdanning i karriereveiledning har han fra Høgskolen i Østfold. Arturo er sertifisert i Karriereverktøy og VIP 24.
 
Arturo har jobbet som flyktningkonsulent med ansvar for bosetting, vedtak i introduksjonsprogrammet og veiledning av flyktninger. Han har også undervist i spansk på ungdomsskolen. Han har syv års erfaring fra NAV, med veiledning både av personer med innvandrerbakgrunn og en ellers mangfoldig gruppe av kort- og langtidsledige arbeidssøkere. I NAV var han også kontaktperson for arbeidsgivere og samarbeidspartnere. I Mexico arbeidet Arturo som frivillig i mange år for AFS, som er en internasjonal studentutvekslingsorganisasjon.
 
Arturo ble ansatt ved Karrieresenter Vestfold i 2014.

Avdeling Skien

Lisa Quagliata

Karriereveileder

mail_outlinelisa.quagliata@vtfk.no

smartphone464 29 066

Lisa Quagliata har mastergrad i organisasjonspsykologi. Hun har i tillegg coach-utdanning fra Sydney University, Australia. Videreutdanning i karriereveiledning har hun fra ulike moduler på masterutdanningene ved Høgskolen Innlandet og USN.

Lisa har mange års erfaring som leder av kurs- og utviklingsprogrammer innenfor områder som leder-, team- og personlig utvikling, nedbemannings- og omstillingsprosesser, konflikthåndtering, kommunikasjonsteknikker og jobbsøk. Hun har jobbet med karriereveiledning siden 2003. Hun har variert erfaring fra privat og offentlig sektor; i tillegg til kurs- og prosessledelse har hun jobbet som forsker innen psykologifeltet, saksbehandler i barnevernet, utviklingsrådgiver og personalkonsulent. Lisa flyttet fra Sydney til Grenland i 2006, og startet på senteret i 2009.

Tone Vassbotn

Karriereveileder

mail_outlinetone.vassbotn@vtfk.no

smartphone412 29 370

Tone Vassbotn har bachelorgrad i arbeidslivs– og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og masterprogram i samspill og ledelse fra BI. Hun har videreutdanninger i veiledning, karriereveiledning, motiverende intervju, pedagogikk, personaladministrasjon og ledelse. Hennes første utdanning som tannpleier er fra UiB, der blant annet fokus på gode tjenester til brukere med nedsatt funksjonsevne var et sentralt fag. Hun er sertifisert i Karriereverktøy og VIP24 (fra januar 2021).
 
Tone har variert arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor. Hun har mange års erfaring som kursansvarlig og foredragsholder innen blant annet veiledning, coaching, teamutvikling, ledelse, karriereveiledning og kollegaveiledning. Hun har drevet eget firma i flere år og vært ansatt som coach i Itum. Hun har mange års erfaring med klinisk og pedagogisk arbeid fra svensk tannhelsesektor. Hennes lange erfaring fra arbeid med mennesker inkluderer barn, voksne, eldre og mennesker med ulike funksjonshindringer og andre utfordringer.
 
Tone ble ansatt ved Karrieresenter Telemark da senteret blir etablert i 2006.
Mette Omnes

Karriereveileder

mail_outlinemette.omnes@vtfk.no

smartphone945 22 330

Mette Omnes fullfører mastergrad i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge i mai 2021. Hun har bachelorgrad som førskolelærer. Hun har videreutdanninger i blant annet lettere psykiske lidelser og løsninger innenfor arbeid, personalpsykologi, motiverende intervju, Adhd, Tourette og Asperger syndrom, samt prosjektledelse. Videreutdanninger i praktisk og tverrfaglig veiledning har hun fra Høgskolen i Telemark. Hun er sertifisert i Karriereverktøy og VIP 24.
 
Mette har variert arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor. Hun har jobbet 12 år i arbeids- og inkluderingsbransjen i Grenland. Der jobbet hun med veiledning og bistand til mennesker på vei mot utdanning og arbeid. Hun har god erfaring i å bistå mennesker med ulike, og også komplekse, helsemessige utfordringer på vei mot utdanning og arbeid, ofte i samarbeid med andre instanser. Hun har også jobbet som støttespiller for voksne som ønsker å ta fagbrev. Hun har mangeårig ledererfaring fra barnehagesektoren, og fra leder- og administrative roller i privat sektor. Hun har lang erfaring som kursleder i selvledelse for ungdom og unge voksne. Hun er sertifisert FROG-trener og har godt over 1200 timers erfaring som prosessveileder i grupper.
 
Mette ble ansatt ved Karrieresenter Telemark i 2020.

Andre karrieresentre

Bor du i et annet fylke og ønsker karriereveiledning der du er?

Finn de andre karrieresentrene i Norge hos Kompetanse Norge 

Kontaktinformasjon

Avdeling Tønsberg

Besøksadresse
Nordbyen 40 
3111 Tønsberg
Tlf: 33 38 08 83

E-post: post@karrierevestfold.no

Kart

 

Postadresse
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

Avdeling Skien

Besøksadresse
Telemarksgata 10, ved Handelstorget i Skien
3724 Skien
Tlf: 35 91 71 70

E-post: kt@karrieresentertelemark.no

Kart

 

Postadresse
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 07.01.2021 kl.11.23