For bedrifter som trenger intern kompetanseutvikling

For mange bedrifter er det nødvendig å sikre seg ny kompetanse og å videreutdanne eller kurse sine ansatte for å henge med i utviklingen og kunne konkurrere i et marked i endring.

Det er flere muligheter og innganger for bedrifter for å ta tak i dette. Her presenterer vi noen av mulighetene.

Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse. Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Les mer om ordningen og søknadsfrister.

Kan rekruttering og behov for kompetanse løses ved å ta inn lærlinger?

Å være lærebedrift sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd per lærling og man tar samtidig et samfunnsansvar og gir unge kompetanse som landet vårt trenger.

Her kan du lese mer om det å være lærebedrift og hvordan bedriften din kan bli det.

Fylkeskommunen i Agder har laget en fin film om lærebedrifter:

Andre behov for intern kompetanseutvikling?

Har bedriften din et behov for kompetanseutvikling som ikke dekkes med ordningene vi har beskrevet? Send oss en e-post om behovet dere har. Vi tar kontakt med dere og ser på mulighetene. 

Ta kontakt

Marit Bjerknes Rød

Prosjektleder

marit.bjerknes.rod@vtfk.no

992 25 463

Publisert: 22.04.2022 Oppdatert: 22.06.2022 kl.16.01