For deg som trenger formell kompetanse

Praksiskandidat

Dette er ordningen for deg som har minimum fem års yrkespraksis i faget. Tidligere skolegang kan gi fradrag på praksiskravet. Dette er en dokumentasjonsordning, som betyr at du må dokumentere din praksis. Du må også bestå en tverrfaglig Vg3-eksamen i faget.

Mer om praksiskandidatordningen

Fleksibel fagopplæring – et tilbud til kandidater over 19 år

Dette er et fullintegrert tilbud med gjennomføring av Vg1/Vg2 og læretid i løpet av 3 år.

Mer om fleksibel fagopplæring

Full Opplæring i Bedrift (FOB og FOB1)

  • FOB (0+4 løp). Søker har ikke riktig Vg1 og Vg2 som hører til lærefaget
  • FOB1 (1+3 løp). Søker har riktig Vg1 som hører til lærefaget, men mangler Vg2
  • For lærlinger: Må ta fellesfag underveis i læretida gjennom lærlingskolen, og bestå tverrfaglig Vg3-eksamen i lærefaget før oppmelding til fag-/svenneprøve. 

Les mer på nettsidene til Fagskolen Vestfold og Telemark

Publisert: 22.04.2022 Oppdatert: 22.06.2022 kl.15.55