Tilskudd

Her finner du en oversikt over alle tilskudd fylkeskommunen gir under områdene kompetanse, integrering og inkludering.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal arbeide for at flere i utenforskap inkluderes i arbeidslivet eller opplæring. Det skal legges til rette for kompetansehevende tiltak med mål om økt sysselsetting og bærekraftig vekst.

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Gjennom denne ordningen får virksomheter og organisasjoner støtte til mentor- og traineeprogram for personer med innvandrerbakgrunn.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke sine faglige kvalifikasjoner og med det utnytte mangfoldets potensiale i enda større grad. Virksomheter i privat og offentlig sektor kan benytte midler fra tilskuddsordningen til å etablere og gjennomføre mentor- og traineeordninger som styrker mangfoldet i bedriften, og på den måten tilegne seg ny kunnskap og nye erfaringer.

Målgruppe
Virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor som har eller ønsker å etablere mentor- og eller traineeordninger spesielt rettet mot personer med innvandrerbakgrunn.

Innvandrere med fagutdanning eller høyere utdanning fra Norge eller utlandet, og som enten trenger innpass i arbeidslivet eller karriereutvikling tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner.

Hvem kan søke?
Virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor. 
Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
Kommuner/kommunale virksomheter.

Søknad om tilskudd kan søkes enkeltvis eller i samarbeid med andre. Vær oppmerksom på at søknadsfristen er utsatt til 30 april.

Her er retningslinjene for Mentor- og traineeordningen.

Søk her 

Kontaktinformasjon:

Susanne Maria Hammernes                                      
susanne.hammernes@vtfk.no                                      
Rådgiver                                                                     
Kompetanseutvikling og inkludering                               
Mobil: 40 82 88 93   

Lailo Merganova                                      
lailo.merganova@vtfk.no                                      
Rådgiver                                                                     
Kompetanseutvikling og inkludering                               
Mobil: 918 90 445                                          

Rebeka Holmes-Farmen
rebeka.dawn.holmes-farmen@vtfk.no
Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering
Mobil: 940 30 322                   
 

Etablereropplæring for innvandrere

Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.  

Målgruppe  
Flerkulturelle gründere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende

Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe.

Hvem kan søke?
Offentlige virksomheter som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere 
Organisasjoner i privat sektor med fagekspertise innen etablereropplæring
Frivillige organisasjoner med fagekspertise innen etablereropplæring som er registrert i Frivillighetsregisteret 

Man kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Søknadsfristen er 30 april

Her er retningslinjene for Etablereropplæring for innvandrere

Søk her

Kontaktinformasjon:

Lailo Merganova                                      
lailo.merganova@vtfk.no                                      
Rådgiver                                                                     
Kompetanseutvikling og inkludering                               
Mobil: 918 90 445                                          

Rebeka Holmes-Farmen
rebeka.dawn.holmes-farmen@vtfk.no
Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering
Mobil: 940 30 322   

Susanne Maria Hammernes                                      
susanne.hammernes@vtfk.no
Rådgiver                                                                     
Kompetanseutvikling og inkludering                               
Mobil: 40 82 88 93 

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Dette er en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Les mer om BIO-ordningen.

Tilskudd til fagskoler

Les mer om tilskudd til fagskole her.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 22.09.2020 kl.14.23

Liv Marit Hansen
Seksjonsleder kompetanseutvikling og inkludering