2736

Tilskudd

Her finner du en oversikt over alle tilskudd fylkeskommunen gir under områdene kompetanse, integrering og inkludering.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal arbeide for at flere i utenforskap inkluderes i arbeidslivet eller opplæring. Det skal legges til rette for kompetansehevende tiltak med mål om økt sysselsetting og bærekraftig vekst.

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Gjennom denne ordningen får virksomheter og organisasjoner støtte til mentor- og traineeprogram for personer med innvandrerbakgrunn. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Delmål for tilskuddsordningen er at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Målgruppen er innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Søknadsfrist og kriterier for søknad foreligger i midten av mars 2020

Etablereropplæring for innvandrere

Prosjekter som skal legge bedre til rette for etablerervirksomhet for innvandrere, spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn.

Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.

Søknadsfrist og kriterier for søknad foreligger i midten av mars 2020  

Bedriftsintern opplæring

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Ordningen skal opp til behandling i Fylkestinget 31.03.20.

Mer informasjon om ordningen og søkekriterier vil bli publisert på denne siden snarlig etter dette.

Tilskudd til fagskoler

Les mer om tilskudd til fagskole her.

Oppdatert: 26.03.2020

Liv Marit Hansen
Seksjonsleder kompetanseutvikling og inkludering