Ditt nye fylke

Med prosjektet "Ditt nye fylke" ønsker vi å vise fram kulturmangfoldet, variasjonene og kontrastene i vårt nye fylke, og hvordan dette gjør Vestfold og Telemark attraktivt og spennende å utforske og bo i.
24. januar gikk "Ditt nye fylke – en forestilling om Vestfold og Telemark" av stabelen i Bølgen kulturhus i Larvik. Forestillingen markerte også oppstarten på "Ditt nye fylke". (Foto: Frank Tindvik)

Fra 1.1.2020 ble Vestfold og Telemark ett fylke. Prosjektet "Ditt nye fylke", vedtatt av fellesnemda, er en satsing som skal bidra til å etablere en felles regional identitet, stolthet og engasjement for Vestfold og Telemark.

Aktiviteter våren 2020

Målet med prosjektet er å arrangere ett kulturarrangement i hver kommune gjennom våren 2020, som en del av en kulturstafett i tett samarbeid med kommunene. Arrangementene skal være gratis og åpne for alle som ønsker å delta. Mer informasjon om hvilke aktiviteter som vil komme der du bor kommer her på vår nettside og på fylkeskommunens Facebook-side så snart det foreligger.

Gjennom kulturarrangementene ønsker vi å synliggjøre det stedegne og unike ved hver enkelt kommune i det nye fylket vårt, og bidra til begeistring, nysgjerrighet og positivt engasjement blant innbyggerne for vårt nye Vestfold og Telemark. .

Sammendrag av "Ditt nye fylke – en forestilling om Vestfold og Telemark"

24. januar var det nesten fullsatt sal i Bølgen kulturhus, da "Ditt nye fylke – en forestilling om Vestfold og Telemark" ble vist frem. Til forestillingen ble det delt ut 350 billetter til innbyggere fra fylkets 23 kommuner etter åpen trekning hvor 1400 personer registrerte seg. Det ble også delt ut billetter til en rekke humanitære og frivillige organisasjoner.

Forestillingen ble livestreamet gratis på fylkeskommunens Facebook- og nettside. Av rettighetshensyn kan vi ikke publisere hele forestillingen i sin helhet i etterkant, men du kan se et sammendrag her:

Publisert: 14.02.2020 Oppdatert: 14.02.2020