Markedet for Scenekunst

Markedet for Scenekunst er Norges største arena for visning, kjøp og salg av scenekunst rettet mot barn og ungdom.

Markedet for Scenekunst har 25 års jubileum i 2020. Det er Sandefjord kommune sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune som står bak arrangementet, som er spesielt viktig i forbindelse med utvelgelse av produksjoner til Den kulturelle skolesekken, og for kulturhus, litteraturhus og festivaler på jakt etter gode scenekunstproduksjoner til barn og unge. 

Markedet for Scenekunst har som målsetting å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge i bredden av scenekunstuttrykk. Markedet for Scenekunst er samtidig en viktig faglig møteplass som styrker kompetansen på området for både arrangører og utøvere, og en viktig nettverksarena. 

Markedet avholdes på Hjertnes kulturhus i Sandefjord hvert år den første uka etter påske.

Mer informasjon på hjemmesidene til Markedet for Scenekunst

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 12.12.2019 kl.14.38

Torill Sjømæling
Rådgiver kultur / DKS videregående skole