Fylkesbibliotek

Folk som samskaper i et bibliotekrom. Illustrasjon av Martin Hvattum