Fylkesbibliotek

Vi jobber sammen med bibliotekene om prosjekter og utviklingsarbeid, koordinerer samdriftsløsninger og er en stor leverandør av kurs og kompetansehevende tiltak til ansatte i folke- og skolebibliotek i Vestfold og Telemark.