Arbeid med ny avtale om løsning for utlån og innkjøp av e-medier

ebok på ipad

Publisert:

11.04.2023

Oppdatert:

11.04.2023 kl.09.00

Det ble i februar nedsatt en arbeidsgruppe som skulle jobbe med å avklare behov til løsningen og formulere en kravspesifikasjon. Arbeidsgruppen består av representanter fra folkebibliotekene, bibliotek i videregående skoler og fylkesbiblioteket, deriblant også representanter fra innkjøpsgruppen og fra styringsgruppen. Les mer om organisering av samarbeidet rundt utlån og innkjøp av e-medier.

Arbeidsgruppen har kommet så langt at et utkast er sendt ut til bibliotekene med ønske om innspill. Denne avtalen berører alle bibliotekene, det er derfor viktig at vi har god kommunikasjon i prosessen. Vi har satt frist for innspill til 21.4. Videre steg i prosessen avklares etter påske i samarbeid med innkjøpsrådgiver som gjennomfører prosessen sammen med oss.

Ta kontakt med Anita på fylkesbiblioteket dersom dere lurer på noe eller har innspill og tilbakemeldinger.


Emneord:

Fylkesbibliotek