Bibliotekledermøte 24. november

Møte
Foto: Marita Nilsen

Publisert:

17.11.2023

Oppdatert:

17.11.2023 kl.10.11

24. november er det tid for bibliotekledermøte for siste gang for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det er ikke delingen av Vestfold og Telemark som blir hovedtema denne dagen, men vi får noen ord fra lederne av kultur i de to nye fylkene rundt tanker de har for videre utvikling.

På agendaen står også en gjennomgang av status for ulike satsinger og prosjekter vi har jobbet med de siste årene, som Kimen litteraturfestival, Fribyarbeidet og Bibliotek24. I tillegg har vi satt av tid til å snakke om e-bokkonsortiet og videre samarbeid mellom fylkene.

Dagens høydepunkt og inspirasjon er Aon Raza Naqvi som snakker om mangfold og inkludering med tanke på muligheter for samfunnsdeltakelse, arbeidsliv og utdanning. Kan bibliotekene spille en rolle i denne sammenheng? Klarer bibliotekene å oppfylle mandatet om å være terskelfrie og åpne for alle? Mange flerkulturelle bruker bibliotekene, men deltar sjelden på arrangement. Aon kommer fra Larvik, men bor nå i Oslo. Han har mange «jern i ilden» og er blant annet rapper, programleder, redaktør, poet, forfatter og samfunnsdebattant. 

Velkommen!


Emneord:

Fylkesbibliotek