Formidling for barn - seminar

Formidling for barn
Foto: Foto: Camilla Heimstad-Bergseng

Publisert:

14.04.2023

Oppdatert:

14.04.2023 kl.12.00

Onsdag 10. mai ønsker fylkesbiblioteket velkommen til et formidlingsseminar på Festiviteten i Larvik. Målgruppa for seminaret er bibliotekansatte, barnehageansatte og de som er opptatt av formidling av barnelitteratur generelt og som er opptatt av universell utforming spesielt.

Seminaret har fokus på universell formidling for de minste, og mot slutten av dagen blir det en gjennomgang av LeserSørvis til barn og hvordan denne metoden kan brukes for å finne rett bok til rett leser.  Veronica Salinas ved Norsk barnebokinstitutt og Ellen Marit Schjerverud ved Horten bibliotek presenterer funn og erfaringer rundt universell formidling fra prosjektet Bok til alle fysisk og digitalt.  Bildeboka Slem formidles med ASK-symboler av Veronica Salinas, dermed blir det digital formidling som vises i praksis for deltakerne.  ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon, og er basert på grafiske symboler.

Målet med dagen er at de som deltar på seminaret skal bli kjent med nye verktøy og metoder og få tips til hvordan dette kan brukes mer universelt i litteraturformidlingen.  Det er et ønske om å skape en økt bevissthet rundt begrepet «alle barn» og hva dette egentlig betyr i praksis.  Ofte er det kun små grep som skal til for å inkludere enda flere barn i lesegleden og dermed de gode litterære opplevelsene.

Påmelding må gjøres innen fredag 28. april.  Her finner du mer informasjon om seminaret:  Vestfold og Telemark fylkeskommune - Kompetansekalender for kultur (vtfk.no)

Håper vi ser deg i Larvik!


Emneord:

Fylkesbibliotek