Fylkesbibliotekene fra 2024

Hovedinngangene ved fylkeshusene
Hovedinngang ved fylkeshusene i Skien og i Tønsberg Foto: Kristine Mellefoss og Christian Brekke

Publisert:

15.08.2023

Oppdatert:

15.08.2023 kl.08.01

Prosjektet med å bygge nye fylkeskommuner, Vestfold og Telemark, har kommet i mål med plassering av ansatte i de nye fylkeskommunene og vi vet nå hvem som jobber hvor fra 1.1. 2024

En viktig del i prosessen med å splitte opp Vestfold og Telemark har vært å avklare hvilket fylke de ansatte skal jobbe i fra 2024. Denne prosessen har foregått gjennom våren 2023 med endelig innplassering 16. juni. Den fylkesvise fordelingen er som følger:

Telemark:

Gro Kabbe
Konsulent
Vibeke Stokka Vibeke Stokka
Rådgiver
Mari Camilla Honningdal
Rådgiver
Karine Dalene
Karine Dalene

Spesialbibliotekar/ rådgiver (i permisjon)

408 04 393

karine.dalene@vtfk.no

Vestfold:

Mette Gjerdrum
Fylkesbiblioteksjef
Aase Wivestad Aase Wivestad
Rådgiver
Trygve Kikut Trygve Kikut
Rådgiver
Steinar Engeland Steinar Engeland
Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver
Siri Haga Torgersen
Rådgiver/ prosjektleder for Sommerles.no
Anita Evensen
Rådgiver

Fylkesbiblioteket vil ikke lenger være en egen seksjon som det har vært hittil, men en del av seksjonen kultur, i sektor Samfunnsutvikling, i begge fylkene. Kulturseksjonene vil bli ledet av Maja Foss Five i Telemark og Else Blom i Vestfold. 

Innplassering av ansatte har så langt vært en innplassering inn i kulturseksjonene. Alle ansatte har fått mulighet til å velge hvor de ønsker å jobbe og disse ønskene har blitt oppfylt. Antallet hoder i de enkelte fylkeskommunene er basert på innbyggertallet. Foreløpig er ikke arbeidsoppgaver og ansvarsområder fordelt i seksjonene. Det er per i dag ikke ansatt leder for fylkesbiblioteket i Telemark.

Det gjenstår mye arbeid utover høsten for å få på plass begge organisasjonene. Vi jobber blant annet med å avklare hvilke områder vi kan fortsette å samarbeide om på tvers av fylkene. Per i dag har vi felles avtale om transportordning, og vi jobber med å få på plass en avtale om felles løsning for e-bøker og e-lydbøker. Vi vil også se på hvilke nettverk vi kan fortsette med på tvers av fylkene og hvilke kompetansetiltak det er fornuftig at vi jobber sammen om. Målet er å ha på plass klare rammer for videre samarbeid, samtidig som vi skal være med på å bygge opp de nye fylkeskommunene hver for oss. De nye fylkeskommunene skal være operative fra 1.1. 2024. 


Emneord:

Fylkesbibliotek