Inspirasjonsdag for leseledere

Gruppesamtale
Bilde klippet fra film om Shared Reading Foto: Rune Nordseter

Publisert:

29.08.2023

Oppdatert:

29.08.2023 kl.08.00

Tirsdag 19.  september arrangeres det inspirasjonsdag for leselederne i Shared Reading metoden. Dagen tar sikte på å gi deltakerne motivasjon og trygghet til å starte eller videreføre Shared Reading-grupper. Dagen ledes av litteraturformidler Kirsten Muhle.

Deltakerne vil bli presentert for inspirerende tekster med fokus på leseteknikk, tempo og pust. Muhle vil guide oss gjennom ulike tekster som utforsker, inspirerer og beriker leseopplevelsen.

Kursdagen gir mulighet for å fordype seg i Shared Reading-praksis, få tips om markedsføring og hvordan man kan invitere inn til en lesegruppe. Kirsten Muhle viser hvordan Shared Reading kan knyttes til læreplanverket i skolen, og hvordan lesing kan bidra til økt livsmestring. Deltakerne får også en introduksjon i biblioterapi og hvordan man kan bruke det. 

Janne M. Fiske. tidligere leder av skolebiblioteket ved Thor Heyerdahl videregående skole, forteller om sin erfaring med en kombinasjon av yoga og Shared Reading. 
Inspirasjonsdagen gir deltakerne muligheten til å lære, dele erfaringer og skape et nettverk med andre som er praktiserer/jobber med Shared Reading. 


Emneord:

Fylkesbibliotek