Kulturfondstafetten

Videoformidling av kulturfondbøker
Foto: Aase Wivestad

Av:

Karine Dalene

Publisert:

05.05.2022

Oppdatert:

05.05.2022 kl.13.00

Hurra! Vestfold og Telemark lanserte nylig sitt bidrag i forbindelse med Kulturfondstafetten, hvor bøker som er støttet av Norsk kulturråd i 2021 presenteres.

Kulturfondstafetten er et av satsingsområdene i prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» (FiF). FiF er et samarbeid mellom 10 fylkesbibliotek, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

 

Målet med kurset er å gi bibliotekansatte kjennskap til nye kulturfondbøker.  Presentasjonene er tilgjengelig for bibliotekansatte i hele landet.

 

Du finner videoene med formidling om kulturfondbøkene på bibliotekutvikling.no. Vi anbefaler aktiv bruk av filmene på personalsamlinger, regionsamlinger, nettverksmøter osv. Det er i tillegg utarbeidet et eget hefte med bokbeskrivelser for de aktuelle bøkene. Du finner det i nettkurset under "kursmateriell".

 

Fra folkebibliotek i Vestfold og Telemark

11 formidlere fra ulike folkebibliotek i Vestfold og Telemark fylke har laget videopresentasjoner av kulturfondbøker fra 2021. Utvalget fra vårt fylke består og av både sakprosa (pulje 2 og 3) og ulike sjangre innen skjønnlitteratur (pulje 8 og 9). 

 

Fylkesbiblioteket vil rette en stor TAKK til bibliotekene og formidlerne som har bidratt med innslag til Kulturfondstafetten på vegne av vårt fylke:

 

HEIDI KJUUS - Horten bibliotek

KJETIL ESPESETH og BENEDIKTE D. GJONE - Larvik bibliotek

REGINE-MARIE GOA, HILDE DITMANSEN og JANNE KORNØR - Tønsberg og Færder bibliotek

MARIA GURIBYE, INGUNN GEVING, KJERSTI SLETTE og HANNE SANDVIK - Porsgrunn bibliotek

ELIN STEINSEN - Kragerø bibliotek

 

Videopresentasjonene fra Vestfold og Telemark er produsert av Rune Nordseter, i tett samarbeid med Aase Wivestad, Vibeke Stokka og Siri Haga Torgersen. Designelementer og tilgjengeliggjøring av Karine Dalene. 

 


Emneord:

Fylkesbibliotek