Lånekortet - nytt nasjonalt lånekort

Bilde av bibliotekkortet

Publisert:

04.07.2023

Oppdatert:

04.07.2023 kl.12.41

Det nasjonale lånekortet har en tid vært i utvikling og har fått både nytt navn og nytt utseende.

Det nye navnet er BIBLIOTEKKORTET og det viser også til at kortet er mer enn et lånekort. Bibliotekkortet kan også gi tilgang til Filmbib ved å logge på med Bibliotekkortets lånernummer og pinkode/passord og Filmoteket, BookBites og Allbok/Allvit dersom lånerens bibliotek tilbyr disse tjenestene.

Bibliotekkortet får også nytt design, men de gamle nasjonale lånekortene trenger ikke byttes ut. Bibliotekene må reservere nummerserie for å unngå å gi ut kort med nummer andre bibliotek eier. 

Det vil fortsatt være nødvendig for bibliotek å gi ut lokale kort til barnehager, skoler og andre institusjoner. Dette er av hensyn til personvern og sikkerhet. Det er et mål på sikt å kunne knytte elevkort til Nasjonalt lånerregister.

De gamle nettsidene vil snart bli lagt ned og informasjon om bibliotekkortet ligger på denne nettsiden. 

Neste fase i utviklingen vil blant annet legge opp til å gi brukerne varsel dersom hen blir lagt til som låner ved et nytt bibliotek, brukeren skal kunne slette seg fra lånerregisteret og det skal settes igang automatisk sletting av bruker etter 3 år uten noe aktivitet. All informasjon til bibliotekansatte er samlet på denne nettsiden. 


Emneord:

Fylkesbibliotek