Lesersørvis til barn


Publisert:

21.01.2022

Oppdatert:

21.01.2022 kl.14.57

Hvordan finner vi rett bok til rett barn? Det er ingen fasitsvar på det spørsmålet, men lesersørvismetoden kan hjelpe oss på veien.

 I utgangspunktet er metoden utviklet for å passe voksne lesere. Nå tar vi jobben med å tilpasse samtaleteknikkene og appellfaktorene slik at metoden passer bedre for formidling til barn. 

 

Vi tenker rett og slett å skrive en ny lesersørvisbok! Med tips fra praksismiljøet og bruk av relevant forskning, samler vi de beste verktøyene for å gi god lesersørvis til barn. Vi går igjennom appellfaktorene med relevante eksempler, og ser på hvordan de kan brukes i samtale. Noen steder vil metoden komme til kort, og da ser vi på andre samtaleteknikker og innganger for å finne bøker til de yngste leserne våre. 

 

Målet er å lage en bok med alle de praktiske verktøyene en formidler trenger for å finne treffsikre leseforslag til barn.  

 

Vi som skriver boka er en gruppe fra ulike fylkesbibliotek i Norge, og tiltaket er en del av prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek. Vi jobber ikke alene, for vi har med oss en ressursgruppe med superbibliotekarer som er godt kjent med å formidle til barn. I tillegg har vi god kontakt med forskermiljøet som har bidratt med innspill til relevant forskning på feltet.  

 

Vi håper at boka er ferdig til høsten, og gleder oss til å få den publisert både på nett og på papir.  

 

Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på!  

Vennlig hilsen arbeidsgruppa
Vanja Øyrås (Viken), Vibeke Stokka (Vestfold-Telemark), Troels Posselt (Viken), Linn T. Sunne (Innlandet), Camilla Sørbye (Viken) og Ida Zachariassen Sagberg (Troms og Finnmark) 


Emneord:

Fylkesbibliotek