Nytt nettstudium

Logoen til OsloMet

Publisert:

08.10.2021

Oppdatert:

08.10.2021 kl.10.23

Ønsker du å lære mer om formidling i folkebibliotek? Det nye nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek» (20 stp) gir en innføring i kulturell kompetanse, kommunikative ferdigheter og litteraturkunnskap. Kulturbegrepet favner folkebibliotekenes rolle som kunnskapsaktør i et samfunn i endring. Digital formidling er sentralt. Litteraturbegrepet dekker alt av innhold, fra forskningsartikler til spill, fra digital seniorinformasjon til pekebøker for de minste.

 

Del 1

«Aktiv formidling» gjennomføres i vårsemesteret og gir 10 studiepoeng. Aktiv formidling er også overbygning for studiet.

 

Del 2

«Digital formidling» gjennomføres i høstsemesteret og gir 10 studiepoeng.

 

De to delene kan tas samlet eller hver for seg.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet starter på nyåret i 2022, og søknadsfrist er 1. desember 2021.

Mer informasjon om Del 1 Aktiv formidling.

Mer informasjon om Del 2 Digital formidling.

Nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek» tilbys fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet, etter initiativ fra fylkesbibliotekene i Norge. Det er prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF)» som har gjort utvikling av nettstudiet mulig. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket, som del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Et av målene i strategien er «at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes.» Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektansvarlig.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder ved Trøndelag fylkesbibliotek om du har spørsmål: Kristin Storvig,  909 89 407.

Du kan også kontakte ditt nærmeste fylkesbibliotek.

 

Mål med studiet:

Folkebibliotekene er arena for menneskers møter med ny kunnskap, litteratur og kulturelle opplevelser – og hverandre. Læring, leselyst og samfunnsdeltakelse er beskrivende for aktiviteter som ansatte i bibliotek legger til rette for. Både samfunnet, mediene og bibliotekenes tjenester er i stadig endring, og det stilles nye krav til kompetanse og engasjement. Nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek» settes i gang for å stimulere til kompetanseheving og bedre bibliotektjenester i hele landet.

 

Gjennomføring og kostnader:

Nettstudiet tilbys for første gang fra OsloMet i 2022, med ansatte i folkebibliotek som målgruppe. Ansatte i folkebibliotek i prosjektfylkene prioriteres. Det er 40 studieplasser.

Fylkesbibliotekene kan bistå med faglig støtte.

Studieavgift dekkes av prosjektet for ansatte i folkebibliotek i prosjektfylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken.

Semesteravgift må betales av den enkelte student.


Emneord:

Fylkesbibliotek