Søk midler til samskaping!

Samskaping i bibliotek - illustrasjon

Også i 2023 er det mulig for bibliotek i Vestfold og Telemark å søke midler til samskaping mellom bibliotek og frivillige lag og foreninger, eller andre lokale ressurser i kommunen.

Fylkeskommunen ønsker med dette å bidra til utvikling av nye arbeidsmåter og nye koblinger mellom folkebibliotekene og lokalsamfunnet, for å styrke bibliotekenes rolle som viktige sosiale møteplasser i kommunen. 

Å samskape betyr å bringe kunnskap, ressurser og erfaringer sammen, for å utvikle løsninger sammen med involverte innbyggere i stedet for til dem – det handler altså om å møtes rundt en felles utfordring, for å se hvordan det  kan løses sammen.

Totalt deler fylkeskommunen ut 200 000 kr til samskaping i 2023. Det er ingen søknadsfrist for disse midlene, søknader som mottas behandles fortløpende. Tilskudd bekreftes på e-post så snart søknaden er behandlet. 

Hovedregelen er at det kan søkes om inntil 50 000 kr per kommune/år, men unntak kan gjøres dersom det begrunnes spesielt. 

 For spørsmål om tilskuddet, kontakt: pernilla.hjermann@vtfk.no

Publisert:

07.02.2023

Oppdatert:

08.02.2023 kl.08.25


Emneord:

Fylkesbibliotek