Tildeling av prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket

Prosess fra ide til gjennomføring

Publisert:

26.04.2023

Oppdatert:

26.04.2023 kl.14.52

Nasjonalbiblioteket har tildelt utviklingsstøtte til tre prosjekt i Vestfold og Telemark

Nasjonalbibliotekets tildeling av støtte til utviklingsprosjekt i bibliotekene er foretatt. Vestfold og Telemark har fått støtte til 3 prosjekt.

  • "Digin fra teori til praksis" har fått 1 million. Etableringen av Bibliotek24 er et to-årig prosjekt som nå er inne i sitt andre år. 
  • Skien bibliotek har mottatt 100 000 kr til prosjektet «Inn i et litterært og kunstnerisk univers – lek som metode og verktøy for litteraturformidling».
  • Tokke bibliotek har fått 70 000 kr til prosjektet «Sommarbibliotek».

Dessuten har et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet og fylkesbibliotekene fått 1 050 000 kr til utvikling av kompetanseløft i formidling av forskningsbasert kunnskap. Dette vil resultere i kurs og kompetanseheving for bibliotekansatte rundt om i landet.

Les mer om tildelingene i artikkel på bibliotekutvikling.no 

Se oversikt over hvilke bibliotek som mottok prosjektmidler i denne tildelingen.

Se full oversikt over søknader, tildelinger og rapporteringer i Nasjonalbibliotekets prosjektbank. 


Emneord:

Fylkesbibliotek