Velkommen til ny medarbeider!

Portrett av smilende Mari

Publisert:

05.05.2023

Oppdatert:

05.05.2023 kl.14.25

Fylkesbiblioteket har fått en ny medarbeider! Mari Camilla Honningdal fikk rådgiverstillingen etter Målfrid Lille, som gikk av med pensjon i november 2022. Mari vil ha kontorplass i Skien og kommer til å jobbe med blant annet e-medier, nettsider og kompetansetiltak i temaer innen medie- og informasjonskompetanse.

Maris erfaring fra biblioteksektoren er bred. Hun kommer rett fra stilling som bibliotekar ved Porsgrunn videregående skole, men har også lang erfaring som bibliotekar i Porsgrunn bibliotek. Og hun har erfaring fra arbeid i Biblioteksentralen og ved USN.

I tillegg til bibliotekarutdanning har hun også tatt en master i digital kommunikasjon fra Høgskolen i Innlandet, og hun er nå i sluttspurten med en praktisk-pedagogisk utdanning.

Vi i fylkesbiblioteket er veldig glade for å ha fått Mari som kollega og ser fram til å bruke hennes kompetanse, erfaring og kunnskap inn i mange av våre oppgaver og ansvarområder framover!


Emneord:

Fylkesbibliotek