Bibliotek24

Som et resultat av Prosjekt Digins arbeid i 2021 har alle landets fylkesbibliotek samt Deichman blitt enige om å etablere et nasjonalt innkjøpssamarbeid for digitale innholdstjenester.
Logo Bibliotek24

Prosjekt Digin produserte i 2021 en rapport som foreslo en modell for et felles konsortium, mye inspirert av Det Digitale Folkebibliotek i Danmark. 

Bibliotek24 er produktet prosjekt Digin skal levere og målet er at konsortiet skal være en selvstendig enhet fra 2024. Frem til da er Bibliotek24 finansiert og drevet gjennom prosjekt Digin. Nasjonalbiblioteket støtter prosjektet økonomisk og alle fylkesbibliotek, inkludert Deichman bidrar inn med stillingsressurser i 2022-2023. 

Frem til 2024 er Bibliotek24 juridisk underlagt Vestfold og Telemark fylkeskommune, som også er initiativtaker og prosjekteier for prosjekt Digin. 

For mer informasjon se Bibliotek24.no og digin.vtfk.no 

 

Trygve Kikut Trygve Kikut
Rådgiver

Publisert: 31.01.2023 Oppdatert: 25.04.2023 kl.10.51

Tilgang til kvalitetssikret informasjon

Tilgang til informasjon er en forutsetning for å nå alle FNs bærekraftsmål, men tilgangen til kvalitetssikret informasjon er ofte regulert av betalingsmurer. Bibliotekenes oppdrag er å gjøre kunnskap og kultur fritt tilgjengelig for alle og dermed være med på å utjevne forskjeller i samfunnet (bærekraftsmål 10). Gjennom fysiske og digitale samlinger vil alle lik tilgang til kvalitetssikret informasjon, uavhengig av hvem du er og dine økonomiske forutsetninger. Prosjektet Digin / Bibliotek24 arbeid med å forhandle fram gode avtaler med flere innholdsleverandører, gjør gode, kvalitetssikrede ressurser tilgjengelig for alle landets bibliotek til en overkommelig pris. Det vil igjen gjøre tilgangen uavhengig av hvor du bor i landet.