Bibliotekplan & strategier

...et viktig verktøy for samarbeid og utvikling på bibliotekområdet

 I samarbeid med folkebibliotekene i Vestfold har Vestfold fylkesbibliotek (før regionsammenslåingen) utarbeidet en bibliotekplan som styrer bibliotekutviklingen i perioden 2019-2022. Dette er den tredje bibliotekplanen i rekken.

Publisert: 08.08.2019 Oppdatert: 06.01.2020 kl.15.57