Frifylke for forfulgte forfattere

Vestfold og Telemark fylkeskommune er frifylke for forfulgte forfattere.

Hva er et frifylke?

Frifylke betyr at Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber med å finne trygghet i en av våre kommuner for forfattere som på grunn av sine ytringer blir utsatt for forfølgelse, tortur, overgrep og fengsel i sine hjemland. 

Hvordan fungerer ordningen?

Frifylkeforfatteren kommer til en av Vestfold og Telemarks kommuner på FN`s flyktningkvote gjennom The International Cities of Refuge Networks (ICORN) rekrutteringsarbeid.​ Kommunen blir da en friby eller fribygd for denne forfatteren med familie i to år. Fribyen gir forfatteren trygghet og mulighet til å fortsette sitt arbeid.

Kostander knyttet til forfatteren og evt familie for vertskommunen blir dekket gjennom NAVs ordninger. Norskopplæring og integrering følger de ordinære ordningene i kommunen.

Kostnader til faglig arbeid dekket gjennom Utenriksdepartementet, Norsk P.E.N. og Vestfold og Telemark fylkeskommune.​ Fylkeskommunen betaler kommunens kontingent i ICORN de to første årene. Disse to årene organiseres som en prosjektperiode.

Les mer:

Om Norsk P.E.N.  Om ICORN  Om friby Larvik  Om friby Midt-Telemark​

 

Steinar Engeland Steinar Engeland

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 25.01.2023 kl.10.24