Tidligere kompetansetiltak

2020

Sjangerskolen

Kick-off for bibliotekansatte i Vestfold og Telemark

Lederforum 1; Strategisk ledelse

Litteraturfestivalnettverk Vestfold og Telemark

Bokgilde

Skrive for nett inkl. søkemotoroptimalisering og universell utforming

1. samling 23 ting om søk 

2. samling 23 ting om søk

Lederforum 2; Lærende organisasjon

Inspirasjonsdag leseombud inkl. NLBs tjenester 

3. samling 23 ting om søk

Seminar –Bøker i Bø

Shared Reading-kurs

Friby-nettverk

Arrangørkompetanse vgs

Oppfølging av skrive for nett – analyse piwik og se hvordan effekten av søkemotoroptimalisering

Busstur Telemark

Litteraturfestivalnettverk Vestfold og Telemark

Busstur Vestfold

Prosjektverksted 1; idègenerering og søknadsskriving

Sjangerskolen

Lederforum 3

Friby-nettverk

Bibliotekledermøte

Prosjektverksted 2; Samskaping og medvirkning

IBBY

 

Publisert: 27.01.2020 Oppdatert: 03.12.2020 kl.09.50