Shared Reading

Deling av leseopplevelser kan gjøre teksten mer meningsfull og gi en følelse av fellesskap i en gruppe. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek har jobbet med å gjøre metoden Shared Reading kjent i regionen.

Hva er Shared Reading? 

Shared Reading handler om å samles rundt en tekst. En leseleder leser en tekst høyt, og leder gruppens samtaler og undringer rundt teksten. Dette er en lesesirkel uten behov for forberedelser og forkunnskaper og det settes heller ingen forpliktelser. Det er den umiddelbare opplevelsen av litteraturen og et fellesskap gjennom samtalen som står i fokus. 

Metoden kalles Shared Reading, den er engelsk og utviklet for to tiår siden. I Norge vokser den raskt i bruk og har fått flere ulike navn:  

  • Litterært pusterom 

  • Les & Del – Nærlesing  

  • Lesefellesskap 

  • Litteraturformidling som engasjerer  

  • Litterær topptur  

  • Delt leseglede  

  • Kravløs lesesirkel 

  • Les for livet

Hvordan jobber vi med Shared Reading?

Fylkesbiblioteket har i årene 2020 til 2023 gjennomført kurs for å utdanne leseledere. Leselederne er ansatt på folkebibliotek eller bibliotek i videregående skole, men det kan også være frivillige som er knyttet til et bibliotek. Fylkesbiblioteket følger opp leselederne med 3 digitale nettverkssamlinger og en fysisk inspirasjonssamling. 

Se film fra en gruppe i Vestfold og Telemark (YouTube):

Nyttige lenker:

Les mer om Shared Reading på nettsiden til Leselederne (frivillig organisasjon).

Publisert: 25.08.2021 Oppdatert: 25.01.2023 kl.10.16