Nettkurs for bibliotekansatte

Gjennom bibliotekutvikling.no publiseres det stadig nye nettkurs som er relevante for bibliotekansatte og andre.

Fylkesbibliotekenes plattform for nettkurs ligger på bibliotekutvikling.no. Det er Nasjonalbiblioteket som har den tekniske oppfølgingen og ansvar for videreutvikling, mens fylkesbibliotekene har ansvar for å stimulere til at det publiseres nye kurs og til at kursene blir tatt i bruk. Det er nå åpent tilgang til kursene, det vil si at det ikke er behov for å logge inn for å kunne ta kursene.

Kursene produseres både av ansatte i både fylkesbibliotek og folkebibliotek, og mange av kursene er også produsert gjennom et samarbeid på tvers av fylker og bibliotek. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek har blant annet bidratt til kursene som er lenket til på denne siden.

Alle bibliotekansatte kan bidra til utvikling av nye nettkurs. Om du har en god ide til et kurs, ta kontakt med fylkesbiblioteket. Kursene som er tilgjengelig på plattformen i dag, har mange ulike tema fra litteratur og formidling til samskaping og meråpent, og rettet mot ulike målgrupper og nivå og med varierende varighet.  

 

Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver
Vibeke Stokka Vibeke Stokka
Rådgiver
Aase Wivestad Aase Wivestad
Rådgiver
Siri Haga Torgersen
Rådgiver/ prosjektleder for Sommerles.no
Anita Evensen
Rådgiver
Karine Dalene
Karine Dalene

Spesialbibliotekar/ rådgiver

408 04 393

karine.dalene@vtfk.no