Samskapingsarenaene 2021

Biblioteket som koblingsarena og sosial møteplass

Våren 2021 ble Vestfold og Telemark fylkeskommunes nye Kulturstrategi lansert, hvor inkludering er et av seks hovedtemaer. Samskaping er i strategien løftet frem som arbeidsform for å løse komplekse samfunnsutfordringer, og derfor ønsket fylkesbiblioteket å løfte frem dette gjennom to digitale areaner.

Nasjonal bibliotekstrategi har som overordnet mål å nå flere mennesker og nye målgrupper. Hvordan kan vi engasjere de 50% som ikke bruker biblioteket i dag og gjøre biblioteket relevant for dem? Gjennom disse digitale samskapingsarenaene ønsket vi å støtte opp om bibliotekene som aktive, inkluderende arenaer i lokalsamfunnet i et kultur- og folkehelseperspektiv.  

 

Viktige ting vi ønsket å reflektere rundt i disse samskapingsarenaene var:

  • Hvordan kan bibliotekene nå nye målgrupper?
  • Hvordan kan vi engasjere frivillig sektor i kommunene slik at deres aktiviteter blir mer kjent og nye samarbeid oppstår?
  • Hvordan kan vi inkludere flere og skape inkluderende lokalmiljø?
  • Hva er det mulig å samskape om og utvikle sammen?

Til sammen nådde vi ca 170 ansatte fra bibliotek kultur, folkehelse samt frivillig sektor på disse to arenaene, og håper at dette ga noen kommuner en spire til fortsatt samarbeid i samskapingens tegn.

I 2022 fulgte fylkesbiblioteket opp arbeidet gjennom en praktisk kursdag i samskaping, i tillegg til at fylkeskommunen lyste ut midler til samskaping som bibliotekene kunne søke på.

Fylkesbiblioteket er også fra 2022 sammen med Viken, Rogaland, Innlandet samt Troms og Finnmark fylkesbibliotek deltaker i prosjektet «Samskaping – frå planverk til hverdagspraksis» (2022-23). Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/samskaping-fra-planverk-til-hverdagspraksis/

Ta gjerne kontakt med rådgiver Pernilla Hjermann om dere har flere spørsmål knyttet til dette.

 

Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver

 

Publisert: 19.03.2021 Oppdatert: 29.06.2023 kl.09.40