Om fylkesbiblioteket

Fylkesbibliotekets oppgave er å jobbe med bibliotekutvikling på regionalt nivå, koordinere felles satsinger og tjenester, tilby kompetanseheving, råd og veiledning til bibliotekene i fylket.

Fylkesbiblioteket har et ansvar for å jobbe med bibliotekutvikling i samarbeid med bibliotekene i regionen og nasjonalt. Det er Bibliotekloven (§§ 6 og 7) som setter føringer for vårt arbeid.

I Vestfold og Telemark har vi ansvar for store utviklingsprosjekt:

  • Sommerles er en årlig nasjonal lesekampanje rettet mot barn på barnetrinnet. 
  • DIGIN-prosjektet har etablert et nasjonalt samarbeid om digitale innholdstjenester.
  • Formidlingskompetanse i folkebibliotek er et nasjonalt prosjekt, hvor hovedansvaret er  lagt til Trøndelag fylkesbibliotek. Vestfold og Telemark har hatt ansvar for å jobbe med spillkompetansen til bibliotekansatte i Norge i tillegg til at vi har bidratt  andre satsinger som Kulturfondstafetten og Lesersørvis for barn.

Vi tilbyr også råd og veiledning til bibliotekene i regionen, koordinerer fellesløsninger som transportordning og samarbeid om utlån av e-medier og er en stor leverandør av kurs og kompetansehevende tiltak til ansatte i folke- og skolebibliotek i Vestfold og Telemark.

Les mer om hvem som jobber med hva i fylkesbiblioteket.

Fylkeskommunens sektor for Kultur, regional identitet, idrett og friluftsliv har utarbeidet en Kulturstrategi 2021-2024 som også fylkesbiblioteket jobber etter.

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 17.02.2023 kl.13.08

Der mennesker møtes - Kulturstrategi 2021-2024

Fylkesbiblioteket jobber sammen med kultur, idrett og friluftsliv og kulturarv mot ambisjonen om å være et kulturfylke med stor K.

Lenke til kulturstrategien (bokmål)

Lenke til kulturstrategien (nynorsk)

Det er også utarbeidet et temadokument om bibliotekutvikling i Vestfold og Telemark.