Prosjekter & tjenester

 

Vi jobber sammen med bibliotekene om prosjekter og utviklingsarbeid, koordinerer samdriftsløsninger og er en stor leverandør av kurs og kompetansehevende tiltak til ansatte i folke- og skolebibliotek i Vestfold og Telemark.

 

  • Vi tilbyr kurs og seminar hvert år innenfor litteratur og formidling, synliggjøring, informasjons- og veiledningskompetanse og bibliotek- og ledelsesutvikling. 
  • Vi jobber med utviklingsprosjekter og støtter prosjekter som bibliotekene selv setter i gang.
  • Vi koordinerer løsninger som letter arbeidet for bibliotekene som transportordningen, utlån av e-bøker, nettløsningen Webløft og felles nettsider (vestfoldbibliotekene.no).