Kimen Litteraturfestival

En litteraturfestival i nytt omslag

I 23 år har Litteraturuka i Vestfold samlet tusenvis av publikummere til litterære arrangementer i hele fylket gjennom en uke hver høst. Nå som Vestfold og Telemark har blitt ett fylke, betyr det også en spennende fornyelse for oss.

 

Navneendring

Det ble et sikkert kjennetegn for Litteraturuka i Vestfold at den alltid foregikk i uke 45, og det skal bestå. Årets festival vil foregå fra 4. – 8. november. Med fornyelse kommer også navnendring, og kommende høst innvies Kimen litteraturfestival – litteraturfestival for Vestfold og Telemark.

- I botanikken er kimen det som ligger klart i et frø for neste generasjon vekst. Slik vil vi at Kimen litteraturfestival også skal være. Vi vil være en festival som peker framover. At Kimen også er tittelen på Vinje-forfatter Tarjei Vesaas sin flotte roman fra 1940, viser også at vi står på grunnfjellet av en rik regional litteratur.

 

Base i Larvik

Tyngdepunktet for litteraturfestivalen flyttes fra Tønsberg til Larvik, med Bølgen kulturhus som hovedarena. I tillegg vil både Sliperiet og Mikrobryggeriet tas i bruk som arenaer.

Larvik ligger nærmere sentrum for det nye fylkets byer og tettsteder, og har gode kommunikasjonsmuligheter i alle retninger. Med det nye fylkets geografiske utstrekning vil det ikke lenger være praktisk mulig for oss å legge arrangementer i alle kommuner. I stedet vil vi invitere folkebibliotekene til å være arrangører for det vi kaller «satellitter» under festivaldagene.

I 2020 vil det bli fem slike satellittarrangementer, valgt ut blant forslag fra kommunene. Målet er at Kimen litteraturfestival hvert år skal arrangere satellitter i et representativt utvalg kommuner, og at de fleste kommunene i fylket skal delta i løpet av en 3-årsperiode.

Følge med på festivalens Facebook-side, hvor både nye nettsider og program vil bli presentert når det klart. Det vil også komme informasjon om dette på fylkeskommunens nettside.

 

4. - 8. november ønsker vi velkommen til Kimen Litteraturfestival, litteraturfestivalen for Vestfold og Telemark! Programmet er ikke klart ennå, men innholdet skal preges av kreativitet og nytenking, ulike genre, noen store navn, og debutanter - så hold av datoene!

Publisert: 14.04.2020 Oppdatert: 14.04.2020