Samskapingsarena

2021 - Biblioteket som koblingsarena og sosial møteplass

Vår nasjonale bibliotekstrategi har som overordnet mål å nå flere mennesker og nye målgrupper. Hvordan kan vi engasjere de 50% som ikke bruker biblioteket i dag og gjøre biblioteket relevant for dem? Fylkesbiblioteket ønsker å bidra til dette gjennom å arrangere tre samskapingsarenaer i 2021, hvor målet er å støtte opp om bibliotekene som aktive, inkluderende arenaer i lokalsamfunnet i et kultur- og folkehelseperspektiv. Sammen vil vi kartlegge hvilke muligheter og behov som finnes for å utvikle bibliotekene til arenaer hvor flere deltar i å skape sosiale møteplasser og aktiviteter som møter innbyggernes behov.

Vi tror en vei til målet kan være å samarbeide og samskape enda mer og bedre, og trekke veksler på alle de gode kreftene som finnes i kommunene. Hvordan kan vi sammen med kommunen engasjere frivillig sektor lokalt i dette arbeidet?

 

Våren 2021 lanseres Vestfold og Telemark fylkeskommunes nye Kulturstrategi, hvor inkludering er et av seks hovedtemaer. Samskaping løftet frem som arbeidsform for å løse komplekse samfunnsutfordringer.

 

Viktige ting vi ønsker å reflektere rundt i disse samskapingsarenaene er:

· Hvordan kan bibliotekene nå nye målgrupper?

· Hvordan kan vi engasjere frivillig sektor i kommunene slik at deres aktiviteter blir mer kjent og nye samarbeid oppstår?

· Hvordan kan vi inkludere flere og skape inkluderende aktiviteter i lokalmiljøet?

· Hva er det mulig å samskape om og utvikle sammen?

 

De to første arenaene blir digitale – på zoom.

 

Den 16.april kl 09.30 – 12.00 inviterer vi inn bibliotekene samt kultur, idrett, folkehelse, flyktningekoordinator og frivillighetsdelen i kommunene til et idémøte på zoom. Påmelding innen 9.4 2021 til gro.kabbe@vtfk.no. Fokuset er på dialog, idémyldring og kartlegging av ønsker og behov i dette første fasiliterte møtet. Les mer om idémøtet den 16. april her.

 

Den 2.juni kl. 17.30 -20.00 holdt vi en andre samskapingsarena, denne gangen for frivilligheten (lokale lag og foreninger) i VT fylke i tillegg til de som deltok på den første arenaen. Opptak fra denne samlingen ser dere her:

 

Ta gjerne kontakt med Pernilla (pernilla.hjermann@vtfk.no eller mob. 45472653) om dere har flere spørsmål knyttet til dette.

 

 

Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver

 

Publisert: 19.03.2021 Oppdatert: 23.05.2022 kl.13.13