Samskapingsarena

2021 - Biblioteket som koblingsarena og sosial møteplass

Vår nasjonale bibliotekstrategi har som overordnet mål å nå flere mennesker og nye målgrupper. Hvordan kan vi engasjere de 50% som ikke bruker biblioteket i dag og gjøre biblioteket relevant for dem? Fylkesbiblioteket ønsker å bidra til dette gjennom å arrangere tre samskapingsarenaer i 2021, hvor målet er å støtte opp om bibliotekene som aktive, inkluderende arenaer i lokalsamfunnet i et kultur- og folkehelseperspektiv. Sammen vil vi kartlegge hvilke muligheter og behov som finnes for å utvikle bibliotekene til arenaer hvor flere deltar i å skape sosiale møteplasser og aktiviteter som møter innbyggernes behov.

Vi tror en vei til målet kan være å samarbeide og samskape enda mer og bedre, og trekke veksler på alle de gode kreftene som finnes i kommunene. Hvordan kan vi sammen med kommunen engasjere frivillig sektor lokalt i dette arbeidet?

 

Våren 2021 lanseres Vestfold og Telemark fylkeskommunes nye Kulturstrategi, hvor inkludering er et av seks hovedtemaer. Samskaping løftet frem som arbeidsform for å løse komplekse samfunnsutfordringer.

 

Viktige ting vi ønsker å reflektere rundt i disse samskapingsarenaene er:

· Hvordan kan bibliotekene nå nye målgrupper?

· Hvordan kan vi engasjere frivillig sektor i kommunene slik at deres aktiviteter blir mer kjent og nye samarbeid oppstår?

· Hvordan kan vi inkludere flere og skape inkluderende aktiviteter i lokalmiljøet?

· Hva er det mulig å samskape om og utvikle sammen?

 

De to første arenaene blir digitale – på zoom.

 

Den 16.april kl 09.30 – 12.00 inviterer vi inn bibliotekene samt kultur, idrett, folkehelse, flyktningekoordinator og frivillighetsdelen i kommunene til et idémøte på zoom. Påmelding innen 9.4 2021 til gro.kabbe@vtfk.no. Fokuset er på dialog, idémyldring og kartlegging av ønsker og behov i dette første fasiliterte møtet. Les mer om idémøtet den 16. april her.

 

Den 2.juni kl. 17.30 -20.00 holdt vi en andre samskapingsarena, denne gangen for frivilligheten (lokale lag og foreninger) i VT fylke i tillegg til de som deltok på den første arenaen. Opptak fra denne samlingen ser dere her:

 

Den 24.september avholder vi årets tredje og siste samskapingsarena– mer info sendes ut til de som deltok på en av (eller begge) de to første arenaene, og oppdatert informasjon legges også ut på denne siden etter hvert. Følg også med på denne MIRO-tavla for flere linker og verktøy som vi legger ut i løpet av sommeren og tidlig høst.

 

Vi håper å se så mange som mulig av dere der! Ta gjerne kontakt med Pernilla (pernilla.hjermann@vtfk.no eller mob. 45472653) om dere har flere spørsmål knyttet til dette.

 

 

 

 

Publisert: 19.03.2021 Oppdatert: 11.06.2021 kl.09.29