Sommerles.no

Sommerkampanje som stimulerer barns lesekompetanse

Sommerles startet som Vestfoldbibliotekenes felles sommerlesekampanje for alle barn i 1. – 7. klasse i 2012. I 2014 ble Sommerles digital – sommerles.no – i samarbeid med Snuti as, og har deretter spredt seg til andre deler av landet, før Sommerles.no i 2018 fikk med samtlige fylker og ble en nasjonal lesekampanje.

 

Selv om leseglede for barna har vært minst like viktig, vil stimulering av lesekompetanse alltid stå høyt i kurs hos våre bibliotek. Med Sommerles.no kombinerer vi de to. Inne på sommerles.no lager barna en profil, registrerer bøker de har lest, samler poeng, løser oppgaver og samler digitale troféer. Poengene utløser kule premier som barna kan hente på biblioteket. Kampanjen varer fra 1. juni til 31. august hvert år.

 

Vestfold fylkesbibliotek mottok i 2017 utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for å videreutvikle Sommerles til å bli en nasjonal kampanje, og har blant annet systematisert samarbeidet mellom fylkene for å sikre kontinuiteten i arbeidet. Arbeidet med det årlige Sommerles.no går nå på omgang mellom fylkene, mens Vestfold og Telemark fylkesbibliotek beholder prosjektansvaret og det overordnede ansvaret i samarbeid med styringsgruppen og Snuti as.

 

Undersøkelser viser at barn som leser aktivt i sommerferien ikke bare opprettholder, men kan forbedre sin lesekompetanse i løpet av sommeren. Likevel har det vært lite forskning på temaet i Norge, og dette ønsket vi å gjøre noe med. I 2018 mottok Vestfold Fylkesbibliotek nok en gang prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å i samarbeid med Møreforskning Molde og Høgskulen i Volda forske på effekten av Sommerles, samt mulige synergieffekter mellom bibliotek og skole i forhold til Sommerles. Forskningsprosjektet ble avsluttet høsten 2019, og artikkelen vil etter hvert bli publisert på nettstedet https://altom.sommerles.no, ressurssiden om Sommerles.no som er tilgjengelig hele året.

 

Sommerles.no samarbeider med NLB, LSB og Foreningen Les.

 

Siri Haga Torgersen
Rådgiver/ prosjektleder for Sommerles.no
Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver

Publisert: 07.08.2019 Oppdatert: 01.03.2021 kl.09.48