Pusterommet

Prosjekt Pusterommet - et samarbeidsprosjekt mellom bibliotek og folkehelse
Gutt som lytter
Illustrasjon: Svein Nyhus

Prosjekt Pusterommet (2016-18) var et tverrfaglig prosjekt mellom bibliotek og folkehelse. Målet var å utvikle et bedre og mer relevant bibliotektilbud samt øke bibliotekbruken ved hjelp av aktiv medvirkning og deltakelse fra ungdommer i alderen 15-25 år. Sentralt lå tanken om biblioteket som ikke-stigmatiserende, demokratisk møteplass - en ubrukt ressurs som prosjektet mente kunne bidra til økt livskvalitet og bedre psykisk helse for målgruppen.

 

Prosjektdeltakere var Horten og Sandefjord bibliotek og representanter for folkehelse i begge kommunene, Vestfold fylkesbibliotek og Folkehelseavdelingen ved Vestfold Fylkeskommune. Prosjekteier og - ledelse var ved Vestfold fylkesbibliotek.

 

Gjennom prosjektet knyttet de to prosjektbibliotekene kontakter på tvers av avdelinger i kommunene sine, og de testet ut kreative metoder (servicedesign og systemorientert design SOD) spesielt i arbeidet med ungdomsmedvirkning. Begge bibliotekene ansatte ungdommer i prosjektperioden for å sikre eierskap fra målgruppen. Prosjektet la grunnen for videre samarbeid innad i kommunen, og i Horten har arbeidet fortsatt med Program for folkehelsearbeid og prosjektet Spill for helsa. Dette er et tverrfaglig prosjekt innad i kommunen som har fokus på å gi et bredere bilde av hva dataspill er, og hvilken ressurs det kan utgjøre. Prosjekt Pusterommet la også et grunnlag for biblioteket som knutepunktet i kommunen, hvor ulike mennesker og miljøer treffes for å skape noe nytt sammen. Erfaringer fra Prosjekt Pusterommet ble delt på Bibliotekmøtet 2018, og i 2019 gjennomførte vi to kompetansedelingsdager hvor vi delte erfaringer fra prosjektet og lærte mer om ungdomsmedvirkning og samskaping.

 

Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver

Publisert: 07.08.2019 Oppdatert: 19.12.2019 kl.10.44