Samskaping - fra planverk til hverdagspraksis

Samskaping har de siste årene for alvor kommet på dagsorden i Norge, og Fylkesbiblioteket har hatt kompetansehevingstiltak på fasilitering og samskaping siden 2018.

Samskaping

I dag er samskaping etablert i planverk i de fleste norske kommuner og fylkeskommuner. Stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor (2019-2020) trekker fram samskaping som en sentral metode for å skape morgensdagens tjenester.

Erfaringer har imidlertid vist er at det tar tid å overføre samskaping fra idé til praksis. Dette sammenfaller med erfaringene til deltakerne i det toårige prosjektet «Biblioteket som samskaper» (2018-2020, støttet av NB). Når man for alvor begynner å arbeide samskapende, er det i realiteten en ny og annerledes tilnærmingsmåte. Prosjektet viste også at bibliotekene kan ta en sentral rolle for at kommunene skal nå sine mål om å etablere en samskapende organisasjonskultur.

Om prosjektet

Med prosjektet Samskaping – fra planverk til hverdagspraksis har fylkesbibliotekene i Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark, Viken samt Troms og Finnmark ønsket å ruste bibliotekansatte i Norge til å arbeide samskapende i praksis. Prosjektet håper at en samskapende arbeidsform kan gi bibliotek, frivillige lag og foreninger ny innsikt i felles utfordringer, som de kan løse sammen. Å jobbe mer samskapende vil bidra til å gjøre biblioteket enda mer relevant i lokalsamfunnet, og styrke bibliotekets rolle som samfunnsutvikler.

Prosjektets formål bygger opp under målsettingen i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 om at moderne bibliotek skal være relevante institusjoner i lokalsamfunn (s.4), og strategiens oppfordring til samarbeid og partnerskap mellom bibliotek og aktører i frivillig eller privat sektor (s.28).
Prosjektet er også forankret i Frivillighetsmeldingen: «Innovasjonsarbeidet i offentleg sektor omfattar samspel mellom anna med frivillige organisasjonar, deriblant samskaping med sivilsamfunn og frivillige organisasjonar (s.83). Videre er prosjektet forankret i planverk i alle de fem deltakende fylkeskommuner.

Prosjektstart er våren 2022, og sluttføres mai 2023 gjennom lanseringen av en revidert og oppdatert Startpakke i samskaping inne på bibliotekutvikling.no. (Nb – frem til mai 2023 ligger den gamle versjonen der).

Få informasjon om prosjektet på denne undersiden.

Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver

Publisert: 26.01.2023 Oppdatert: 26.01.2023 kl.12.17