Nettsider til folkebibliotekene - Webløft

Fylkesbiblioteket tilbyr en nettsideløsning til folkebibliotekene i fylket. Løsningen kalles Webløft og brukes av mange bibliotek i landet.

Bibliotekene i Vestfold og Telemark har mulighet til å bruke løsningen Webløft til sine nettsider. Dette er en løsning som er tilpasset bibliotekene informasjons- og kommunikasjonsbehov og bygd opp på Wordpress-maler.

Fylkesbiblioteket har gjort avtale med leverandøren, Libriotech, for å kunne tilby oppsett av nettsider, webhotell, oppdateringer og vedlikehold. Det er 9 av fylkets 22 bibliotek som benytter seg av dette tilbudet. Per i dag dekkes disse utgiftene av fylkesbiblioteket, mens annen bistand og utvikling må bibliotekene selv dekke. 

Hva er Webløft?

Webløft var et prosjekt eid av Buskerud fylkesbibliotek som hadde som mål om å lage en løsning som gjorde det enkelt å sette opp nettsider for bibliotekene. Løsningen ble bygd opp på Wordpress og inneholdt funksjonalitet som bibliotekene har behov for, som søk i katalog, kalender for arrangement, ansattliste, åpningstider med mer. 

Etter at prosjektperioden var over, ble ansvaret for utvikling, oppdatering og vedlikehold overlatt til fylkesbibliotekene som har tatt løsningen i bruk i sine regioner. 

Viken og Vestland fylkesbibliotek publiserte høsten 2022 en ny mal som alle bibliotek som ønsker det kan ta i bruk. Vi anbefaler at nye nettsider bygges opp på denne malen.

For bibliotekene: Hva gjør dere dersom det oppstår feil?

Kontakt leverandøren ved:

  • Blokkerende feil som medfører at systemet stopper, at data går tapt eller at andre funksjoner som er kritiske for Kunden ikke virker som avtalt
  • Alvorlige feil som fører til at funksjoner som er viktige for Kunden ikke virker som avtalt og som det er tids- og ressurskrevende å omgå
  • Andre feil kan også sendes leverandør, men da vil det påløpe kostnader for biblioteket.

Buskerud fylkesbibliotek har publisert en rekke filmer som viser hvordan sidene bygges opp med den gamle malen, Divi 

Bruk også nettsiden webloft.no

 

 

Anita Evensen
Rådgiver

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 29.06.2023 kl.09.23