Ansatte

Her finner du våre ansatte, hva hver enkelt jobber med og kontaktinformasjon.
Terje Gansum

Seksjonssjef

mail_outlineterje.gansum@vtfk.no

smartphone93445975

Terje Gansum er seksjonssjef for Kulturarv. Han har ansvar for de ansatte og leder arbeidet med å effektivisere og utvikle kulturminneforvaltningen. Utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad.

Arkeologer

Anja Nordvik Sætre

Arkeolog

mail_outlineanja.nordvik.setre@vtfk.no

smartphone91240613

Anja har ansvar for arkeologiske kulturminner fra steinalder og fram til middelalder i plan- og utbyggingssaker etter plan- og bygningsloven og andre lovverk i Sandefjord, Tokke, Vinje, Hjartdal og Notoddden kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Anja er utdannet arkeolog.

 

Anne Margrete Scheffler

Arkeolog

mail_outlineanne.scheffler@vtfk.no

smartphone90733547

Anne planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i nordisk steinalder. 

Brynhildur Baldursdottir

Feltarkeolog

mail_outlineb.baldursdottir@vtfk.no

smartphone97110625

Brynhildur planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering innen maritim arkeologi. 

Christer Tonning

Arkeolog- geofysikk

mail_outlinechrister.tonning@vtfk.no

smartphone95972260

Christer har ansvar for og koordinerer gjennomføring av undersøkelser med geofysikk i hele fylket. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernaldergravfelt i Hedrum i Larvik. 

Frode Svendsen

Arkeolog

mail_outlinefrode.svendsen@vtfk.no

smartphone40912380

 Frode planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Han er utdannet arkeolog med spesialisering og særlig interesse for den aller tidligste bosetningsperioden her i landet, som fant sted like etter forrige istid.

Julie Karina Øhre Askjem

Arkeolog

mail_outlinejulie.askjem@vtfk.no

smartphone97114513

Julie er fagkoordinator for feltarkeologi, planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering i sølvdepoter fra vikingtid og tidlig middelalder i Øst-Norge. 

Kjell Erik Sønsterud

Assistent

mail_outlinekjell.e.sonsterud@vtfk.no

smartphone99163153

Kjell Erik har ansvar for skanning og digitalisering av bilder, kart og annet materiale i vårt arkiv. Han behandler også innkommende gjenstander fra metallsøk. Han er utdannet arkeolog med lang fartstid i faget.

Knut Fossdal Eskeland

Arkeolog

mail_outlineknut.eskeland@vtfk.no

smartphone40916387

Knut er rådgiver i feltarkeologi. Utdannet arkeolog med spesialisering i gresk bronse- og jernalder, og særlig interesse for nordisk steinalder og jernalder.

Line Grindkåsa

Arkeolog

mail_outlineline.Grindkasa@vtfk.no

smartphone40912386

Line er fagkoordinator for arkeologisaker, og følger spesielt opp saker i kommunene Porsgrunn, Midt-Telemark, Horten, Fyresdal og Seljord. Hun har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Line er utdannet arkeolog med spesialisering i bygningsarkeologi.

 

Lotte Carrasco

Arkeolog

mail_outlinelotte.carrasco@vtfk.no

smartphone40627390

Lotte er prosjektleder for de arkeologiske registreringene i forbindelse med InterCity-prosjektet. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i maritim kultur i yngre steinalder og bronsealder. 

Petra Schneidhofer

Geoarkeolog

mail_outlinepetra.schneidhofer@vtfk.no

smartphone91661510

Petra er prosjektleder av VEMOP prosjektet og rådgiver for Horizon 2020 prosjektet HYPERION. Hun har ansvar for utforskning og videreutvikling av geofysiske metoder i kulturminnevernet. Petra er utdannet geoarkeolog med doktorgrad i arkeologisk prospektering.

Sindre Arnkværn

Arkeolog

mail_outlinesindre.arnkvern@vtfk.no

smartphone40912387

Sindre har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Sindre er utdannet arkeolog.     

Trude Aga Brun

Arkeolog

mail_outlinetrude.aga.brun@vtfk.no

smartphone90961787

Trude har ansvar for å ivareta arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Larvik, Bamble, Nome og Tinn kommuner, samt i større vei- og jernbaneprosjekter i gamle Vestfold.  Hun rådgir  kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i middelalder. Spesielt interessert i arkeologisk metodeutvikling. 

Vibeke Lia

Arkeolog

mail_outlinevibeke.lia@vtfk.no

smartphone99163153

Vibeke Lia har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Tønsberg, Stokke, Horten, Sandefjord, Andebu, Re, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i et gårdslandskap i Indre Sogn fra steinalder til middelalder.

Katrine Jeanett Fimreite

Arkeolog

mail_outlinekatrine.fimreite@vtfk.no

smartphone47417792

Katrine planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i arkeologisk teori.

 

Saksbehandlere bygningsvern

Anund Johannes Grini

Antikvar

mail_outlineanund.johannes.grini@vtfk.no

smartphone40912372

Anund har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder og nyere, og andre saker med nyere tids kulturminner. Han har utdanning i tradisjonskunst. 

Eystein M. Andersen

Antikvar

mail_outlineeystein.m.andersen@vtfk.no

smartphone40912367

Eystein er fagkoordinator for kulturminnelovsaker og tilskudd. Han har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, verdensarvforvaltning og fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Eystein er utdannet historiker.

Gunnhild Randen

Antikvar

mail_outlinegunnhild.randen@vtfk.no

smartphone91306283

Gunnhild har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder og fram til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker og KiK, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner som behandles etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Gunnhild er utdannet kunsthistoriker og har en Master i museumsstudier.  

Jan Erik Busæt Taylor

Antikvar

mail_outlinejan.erik.taylor@vtfk.no

smartphone90250734

Jan Erik har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, verdensarvforvaltning og fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Jan Erik er utdannet kulturminneforvalter.

Jørgen Solstad

Antikvar

mail_outlinejorgen.solstad@vtfk.no

smartphone92063672

Jørgen har ansvar for byggesaker som kan berøre fredete bygg og anlegg og nyere tids kulturminner. Jørgen har bakgrunn som malerikonservator. 

Kathrine Eikrem

Antikvar

mail_outlinekathrine.eikrem@vtfk.no

smartphone40281463

Kathrine er fagkoordinator for plan- og bygningslovssaker knyttet til nyere tids kulturminner. Hun har også ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk.  Kathrine er utdannet arkeolog med spesialisering på norsk bronsealder. 

Siv Abrahamsen

Historiker

mail_outlinesiv.abrahamsen@vtfk.no

smartphone47759461

Siv har ansvar for plansaker som kan berøre bygg og anlegg/nyere tids kulturminner. Utdannet historiker med spesialisering i gaveutveksling med islandske sagaer som kilder. Siv har også norrønt og etnologi i fagkretsen.

Cecilie Nørberg

Antikvar

mail_outlinececilie.norberg@vtfk.no

smartphone45225832

 Cecilie har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Cecilie har en master i kulturminneforvaltning.

 

Sarah Wahlberg Lund

Antikvar

mail_outlinesarah.wahlberg.lund@vtfk.no

smartphone90369217

Sarah har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Sarah er utdannet kulturhistoriker.

Frida Aakervik berg

Antikvar

mail_outlineFrida.aakervik.berg@vtfk.no

smartphone95 73 08 85

Frida jobber med dendrodateringer, tilskuddsforvaltning, plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lover. Frida har en mastergrad i kulturminneforvaltning.

 

Prosjektkoordinatorer

Ane Ingvild Støen

prosjektkoordinator

mail_outlineane.ingvild.stoen@vtfk.no

smartphone97635457

Ane er utdannet historiker med spesialisering i temaer knyttet til andre verdenskrig. Har arkivkunnskap og statsvitenskap i fagkretsen. 

 

Cathrine Stangebye Engebretsen

Rådgiver

mail_outlinecathrine.engebretsen@vtfk.no

smartphone98883046

Cathrine har ansvar for tilrettelegging og skjøtsel av arkeologiske kulturminner og prosjektene Pilegrimsled i Vestfold og andre verdenskrigs kulturminner. Utdannet arkeolog med spesialisering i romanske steinkirker øst og vest for Oslofjorden. 

Ragnar Orten Lie

Prosjektkoordinator

mail_outlineragnar.orten.lie@vtfk.no

smartphone94874875

Ragnar har ansvar for koordinering av arbeid med Vikingfylket Vestfold og Telemark.  Ragnar jobber også mye med metallsøkermiljøene. Utdannet religionshistoriker med spesialisering i norrøn religion. Interessefelt innen smedtradisjoner, bruk av huler og hellere, metallsøk, eldre jaktmetoder og falkonering.

Stine Marie Schmedling

Prosjektkoordinator

mail_outlines.schmedling@vtfk.no

smartphone47600612

Stine er prosjektkoordinator for museene og bidrar i kulturarvs utviklingsarbeid. Utdannet samfunnsviter, med sosiologi og historie i bunn. 

 

Christine B. Hermansen

prosjektkoordinator

mail_outlinechristine.b.hermansen@vtfk.no

smartphone93041510

Christine jobber med kulturarvs utviklings - og koordineringsoppgaver. Hun er utdannet kunsthistoriker med spesialisering i arkitekturhistorie.

Formidling

Rune Nordseter

Formidler

mail_outlinerune.nordseter@vtfk.no

smartphone92805211

Rune har ansvar for formidling av Kulturarvs prosjekter og virksomhet. Lager film og interaktive fortellinger, vedlikeholder nettsider og sosiale medier. Er kunstutdannet og har over 15 års erfaring som TV-produsent. 

Publisert: 01.02.2018 Oppdatert: 28.12.2020 kl.12.07