3342

Ansatte

Her finner du våre ansatte, hva hver enkelt jobber med og kontaktinformasjon.
Terje Gansum

Seksjonssjef

934 45 975

terje.gansum@vtfk.no

Terje Gansum er seksjonssjef for Kulturarv. Han har ansvar for de ansatte og leder arbeidet med å effektivisere og utvikle kulturminneforvaltningen. Utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad.

Arkeologer

Anja Nordvik Sætre

Arkeolog

91240613

Anja.nordvik.setre@vtfk.no

 Anja har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Anja er utdannet arkeolog. 

Anne Margrete Scheffler

Arkeolog

90733547

anne.scheffler@vtfk.no

Anne planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i nordisk steinalder. 

Brynhildur Baldursdottir

Feltarkeolog

97110625

b.baldursdottir@vtfk.no

Brynhildur planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering innen maritim arkeologi. 

Christer Tonning

Arkeolog- geofysikk

95972260

christer.tonning@vtfk.no

Christer har ansvar for og koordinerer gjennomføring av undersøkelser med geofysikk i hele fylket. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernaldergravfelt i Hedrum i Larvik. 

Frode Svendsen

Arkeolog

409 12 380

frode.svendsen@vtfk.no

 Frode planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Han er utdannet arkeolog med spesialisering og særlig interesse for den aller tidligste bosetningsperioden her i landet, som fant sted like etter forrige istid.

Julie Karina Øhre Askjem

Arkeolog

97114513

julie.askjem@vtfk.no

Julie planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering i sølvdepoter fra vikingtid og tidlig middelalder i Øst-Norge. 

Kjell Erik Sønsterud

Assistent

99163153

Kjell.e.sonsterud@vtfk.no

Kjell Erik har ansvar for skanning og digitalisering av bilder, kart og annet materiale i vårt arkiv. Han behandler også innkommende gjenstander fra metallsøk. Han er utdannet arkeolog med lang fartstid i faget.

Knut Fossdal Eskeland

Arkeolog

40916387

knut.eskeland@vtfk.no

Knut er rådgiver i feltarkeologi. Utdannet arkeolog med spesialisering i gresk bronse- og jernalder, og særlig interesse for nordisk steinalder og jernalder.

Line Grindkåsa

Arkeolog

40912386

Line.Grindkasa@vtfk.no

Line har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Line er utdannet arkeolog med spesialisering i bygningsarkeologi.   

Lotte Carrasco

Arkeolog

40627390

lotte.carrasco@vtfk.no

Lotte er prosjektleder for de arkeologiske registreringene i forbindelse med InterCity-prosjektet. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i maritim kultur i yngre steinalder og bronsealder. 

Petra Schneidhofer

Geoarkeolog

91661510

petra.schneidhofer@vtfk.no

Petra jobber primært med geofysikk og tolkning. Hun er utdannet i tidlig forhistorie fra univeritetet i Wien og  Bradford, samt geoarkeologi fra universitetet i Reading. Hun har doktorgrad i hvordan miljøfaktorer påvirker geofysiske data. Hennes hovedinteresser er geoarkeologi og dokumentasjon i 3D. 

Sindre Arnkværn

Arkeolog

409 12 387

sindre.arnkvern@vtfk.no

Sindre har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Sindre er utdannet arkeolog.     

Trude Aga Brun

Arkeolog

90961787

trude.aga.brun@vtfk.no

Trude har ansvar for arkeologiske kulturminner i større vei- og jernbaneprosjekter samt i plan- og utbyggingssaker i Larvik, Holmestrand, Sande og Svelvik kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i middelalderkeramikk. Spesielt interessert i metodeutvikling.

Vibeke Lia

Arkeolog

99163153

vibeke.lia@vtfk.no

Vibeke Lia har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Tønsberg, Stokke, Horten, Sandefjord, Andebu, Re, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i et gårdslandskap i Indre Sogn fra steinalder til middelalder.

Saksbehandlere bygningsvern

Anund Johannes Grini

Antikvar

40912372

anund.johannes.grini@vtfk.no

Anund har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder og nyere, og andre saker med nyere tids kulturminner. Han har utdanning i tradisjonskunst. 

Eystein M. Andersen

Antikvar

40912367

eystein.m.andersen@vtfk.no

Eystein har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, verdensarvforvaltning og fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Eystein er utdannet historiker. 

Gunnhild Randen

Antikvar

91306283

gunnhild.randen@vtfk.no

Gunnhild har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder og fram til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker og KiK, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner som behandles etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Gunnhild er utdannet kunsthistoriker og har en Master i museumsstudier.  

Jan Erik Busæt Taylor

Antikvar

90250734

jan.erik.taylor@vtfk.no

Jan Erik har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, verdensarvforvaltning og fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Jan Erik er utdannet kulturminneforvalter.

Jørgen Solstad

Antikvar

92063672

jorgen.solstad@vtfk.no

Jørgen har ansvar for byggesaker som kan berøre fredete bygg og anlegg og nyere tids kulturminner. Jørgen har bakgrunn som malerikonservator. 

Kathrine Eikrem

Antikvar

40281463

kathrine.eikrem@vtfk.no

Kathrine har ansvar for plansaker som kan berøre fredete bygg og anlegg/nyere tids kulturminner. Kathrine er utdannet arkeolog med spesialisering på norsk bronsealder. 

Siv Abrahamsen

Historiker

47759461

siv.abrahamsen@vtfk.no

Siv har ansvar for plansaker som kan berøre bygg og anlegg/nyere tids kulturminner. Utdannet historiker med spesialisering i gaveutveksling med islandske sagaer som kilder. Siv har også norrønt og etnologi i fagkretsen.

Cecilie Nørberg

Antikvar

45225832

cecilie.norberg@vtfk.no

 Cecilie har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Cecilie har en master i kulturminneforvaltning.

 

Prosjektkoordinatorer

Ane Ingvild Støen

prosjektkoordinator

97635457

ane.ingvild.stoen@vtfk.no

Ane er utdannet historiker med spesialisering i temaer knyttet til andre verdenskrig. Har arkivkunnskap og statsvitenskap i fagkretsen. 

 

Arild Braa Norli

Prosjektkoordinator

47607614

arild.braa.norli@vtfk.no

Arild jobber med strategisk planlegging,  koordinering av politiske saker og utviklingsarbeid. Han er utdannet historiker og samfunnsviter med spesialisering i middelalder. 

Cathrine Stangebye Engebretsen

Rådgiver

98883046

Cathrine.engebretsen@vtfk.no

Cathrine har ansvar for tilrettelegging og skjøtsel av arkeologiske kulturminner og prosjektene Pilegrimsled i Vestfold og andre verdenskrigs kulturminner. Utdannet arkeolog med spesialisering i romanske steinkirker øst og vest for Oslofjorden. 

Ragnar Orten Lie

Prosjektkoordinator

94874875

ragnar.orten.lie@vtfk.no

Ragnar har ansvar for koordinering av UNESCO-arbeid og Vikingfylket Vestfold. Utdannet religionshistoriker med spesialisering i norrøn religion med fokus på endringen i gravskikk under religionsskiftet i sen jernalder og tidlig middelalder. Ragnar jobber også mye med metallsøkermiljøene.

Stine Marie Schmedling

Prosjektkoordinator

47600612

s.schmedling@vtfk.no

Stine er prosjektkoordinator for museene og bidrar i kulturarvs utviklingsarbeid. Utdannet samfunnsviter, med sosiologi og historie i bunn. 

 

Formidling

Rune Nordseter

Formidler

92805211

rune.nordseter@vtfk.no

Rune har ansvar for formidling av Kulturarvs prosjekter og virksomhet. Lager film og interaktive fortellinger, vedlikeholder nettsider og sosiale medier. Er kunstutdannet og har over 15 års erfaring som TV-produsent. 

Oppdatert: 16.01.2020