Ansatte

Her finner du våre ansatte, hva hver enkelt jobber med og kontaktinformasjon.
Terje Gansum

Seksjonssjef

terje.gansum@vtfk.no

93445975

Terje Gansum er seksjonssjef for Kulturarv. Han har ansvar for de ansatte og leder arbeidet med å effektivisere og utvikle kulturminneforvaltningen. Utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad.

Saksbehandlere arkeologiske kulturminner

Line Grindkåsa

Fagkoordinator/arkeolog

line.grindkasa@vtfk.no

40912386

Line er fagkoordinator for arkeologisaker, og følger spesielt opp saker i kommunene Porsgrunn, Midt-Telemark, Horten, Fyresdal og Seljord. Hun har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Line er utdannet arkeolog med spesialisering i bygningsarkeologi.

 

Anja Nordvik Sætre

Arkeolog

anja.nordvik.setre@vtfk.no

91240613

Anja har ansvar for arkeologiske kulturminner fra steinalder og fram til middelalder i plan- og utbyggingssaker etter plan- og bygningsloven og andre lovverk i Sandefjord, Tokke, Vinje, Hjartdal og Notoddden kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Anja er utdannet arkeolog.

 

Sindre Arnkværn

Arkeolog

sindre.arnkvern@vtfk.no

40912387

Sindre har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Sindre er utdannet arkeolog.     

Trude Aga Brun

Arkeolog

trude.aga.brun@vtfk.no

90961787

Trude har ansvar for å ivareta arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Larvik, Bamble, Nome og Tinn kommuner, samt i større vei- og jernbaneprosjekter i gamle Vestfold.  Hun rådgir  kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i middelalder. Spesielt interessert i arkeologisk metodeutvikling. 

Vibeke Lia

Arkeolog

I permisjon

Feltarkeologer

Julie Karina Øhre Askjem

Fagkoordinator/arkeolog

julie.askjem@vtfk.no

97114513

Julie er fagkoordinator for feltarkeologi, planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering i sølvdepoter fra vikingtid og tidlig middelalder i Øst-Norge. 

Anne Margrethe Scheffler

Arkeolog

anne.scheffler@vtfk.no

90733547

Anne planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i nordisk steinalder. 

Brynhildur Baldursdottir

Arkeolog

b.baldursdottir@vtfk.no

97110625

Brynhildur planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering innen maritim arkeologi. 

Frode Svendsen

Arkeolog

frode.svendsen@vtfk.no

40912380

 Frode planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Han er utdannet arkeolog med spesialisering og særlig interesse for den aller tidligste bosetningsperioden her i landet, som fant sted like etter forrige istid.

Knut Fossdal Eskeland

Arkeolog

knut.eskeland@vtfk.no

40916387

Knut er rådgiver i feltarkeologi. Utdannet arkeolog med spesialisering i gresk bronse- og jernalder, og særlig interesse for nordisk steinalder og jernalder.

Lotte Carrasco

Arkeolog

lotte.carrasco@vtfk.no

40627390

Lotte er prosjektleder for de arkeologiske registreringene i forbindelse med InterCity-prosjektet. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i maritim kultur i yngre steinalder og bronsealder. 

Katrine Jeanett Fimreite

Arkeolog

katrine.fimreite@vtfk.no

47909281

Katrine planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering innen arkeologisk teori.

 

Geofysikk

Petra Schneidhofer

Geoarkeolog

petra.schneidhofer@vtfk.no

91661510

Petra er prosjektleder av VEMOP prosjektet og rådgiver for Horizon 2020 prosjektet HYPERION. Hun har ansvar for utforskning og videreutvikling av geofysiske metoder i kulturminnevernet. Petra er utdannet geoarkeolog med doktorgrad i arkeologisk prospektering.

Christer Tonning

Arkeolog

christer.tonning@vtfk.no

95972260

Christer har ansvar for og koordinerer gjennomføring av undersøkelser med geofysikk i hele fylket. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernaldergravfelt i Hedrum i Larvik. 

Saksbehandlere nyere tids kulturminner og bygningsvern

Eystein M. Andersen

Fagkoordinator kulturminnelov og tilskudd/antikvar

eystein.m.andersen@vtfk.no

40912367

Eystein er fagkoordinator for kulturminnelovsaker og tilskudd. Han har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, verdensarvforvaltning og fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Eystein er utdannet historiker.

Kathrine Eikrem

Fagkoordinator plan og bygningslov/antikvar

kathrine.eikrem@vtfk.no

40281463

Kathrine er fagkoordinator for plan- og bygningslovssaker knyttet til nyere tids kulturminner. Hun har også ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk.  Kathrine er utdannet arkeolog med spesialisering på norsk bronsealder. 

Anund Johannes Grini

Antikvar

anund.johannes.grini@vtfk.no

40912372

Anund har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder og nyere, og andre saker med nyere tids kulturminner. Han har utdanning i tradisjonskunst. 

Gunnhild Randen

Antikvar

gunnhild.randen@vtfk.no

91306283

Gunnhild har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder og fram til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker og KiK, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner som behandles etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Gunnhild er utdannet kunsthistoriker og har en Master i museumsstudier.  

Jørgen Solstad

Antikvar

jorgen.solstad@vtfk.no

92063672

Jørgen har ansvar for byggesaker som kan berøre fredete bygg og anlegg og nyere tids kulturminner. Jørgen har bakgrunn som malerikonservator. 

Siv Abrahamsen

Antikvar

siv.abrahamsen@vtfk.no

47759461

Siv har ansvar for plansaker som kan berøre bygg og anlegg/nyere tids kulturminner. Utdannet historiker med spesialisering i gaveutveksling med islandske sagaer som kilder. Siv har også norrønt og etnologi i fagkretsen.

Cecilie Nørberg

Antikvar

cecilie.norberg@vtfk.no

45225832

 Cecilie har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Cecilie har en master i kulturminneforvaltning.

 

Sarah Wahlberg Lund

Antikvar

Sarah har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Sarah er utdannet kulturhistoriker.

Sarah er i permisjon fra 22. februar til 8. oktober 2021

Frida Aakervik Berg

Antikvar

frida.aakervik.berg@vtfk.no

95 73 08 85

Frida jobber med dendrodateringer, tilskuddsforvaltning, plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lover. Frida har en mastergrad i kulturminneforvaltning.

 

Siv Amundsen

Antikvar

siv.amundsen@vtfk.no

45442902

Siv har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, saksbehandling etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven, og andre saker som gjelder nyere tids kulturminner. Siv har mastergrad i kulturminneforvaltning og har eksamen i Historiske grøntanlegg.

Jan Erik Busæt Taylor

Antikvar

jan.erik.taylor@vtfk.no

90250734

Jan Erik har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Jan Erik har en master i kulturminneforvaltning.

Prosjektkoordinatorer

Ane Ingvild Støen

Prosjektkoordinator

ane.ingvild.stoen@vtfk.no

97635457

Ane er utdannet historiker med spesialisering i temaer knyttet til andre verdenskrig. Har arkivkunnskap og statsvitenskap i fagkretsen. 

 

Cathrine Stangebye Engebretsen

Prosjektkoordinator

cathrine.engebretsen@vtfk.no

98883046

Cathrine har ansvar for tilrettelegging og skjøtsel av arkeologiske kulturminner og prosjektene Pilegrimsled i Vestfold og andre verdenskrigs kulturminner. Utdannet arkeolog med spesialisering i romanske steinkirker øst og vest for Oslofjorden. 

Ragnar Orten Lie

Prosjektkoordinator

ragnar.orten.lie@vtfk.no

94874875

Ragnar har ansvar for koordinering av arbeid med Vikingfylket Vestfold og Telemark.  Ragnar jobber også mye med metallsøkermiljøene. Utdannet religionshistoriker med spesialisering i norrøn religion. Interessefelt innen smedtradisjoner, bruk av huler og hellere, metallsøk, eldre jaktmetoder og falkonering.

Christine B. Hermansen

Prosjektkoordinator

christine.b.hermansen@vtfk.no

93041510

Christine jobber med kulturarvs utviklings - og koordineringsoppgaver. Hun er utdannet kunsthistoriker med spesialisering i arkitekturhistorie.

Formidling

Rune Nordseter

Formidler

rune.nordseter@vtfk.no

92805211

Rune har ansvar for formidling av Kulturarvs prosjekter og virksomhet. Lager film og interaktive fortellinger, vedlikeholder nettsider og sosiale medier. Er kunstutdannet og har over 15 års erfaring som TV-produsent. 

Kjell Erik Sønsterud

Assistent

kjell.e.sonsterud@vtfk.no

99163153

Kjell Erik har ansvar for skanning og digitalisering av bilder, kart og annet materiale i vårt arkiv. Han behandler også innkommende gjenstander fra metallsøk. Han er utdannet arkeolog med lang fartstid i faget.

Publisert: 01.02.2018 Oppdatert: 01.09.2021 kl.12.15