Formidling og ledelse

Formidling har ansvaret for pressehenvendelser, nettsider og sosiale medier.

 

Rune Nordseter

Formidler med ansvar for nettsider, sosiale medier og filmproduksjon

rune.nordseter@vtfk.no

92805211

Rune har ansvar for formidling av Kulturarvs prosjekter og virksomhet. Lager film og interaktive fortellinger, vedlikeholder nettsider og sosiale medier. Er kunstutdannet og har over 15 års erfaring som TV-produsent. 

Arkivering og skanning

Kjell Erik Sønsterud

Assistent

kjell.e.sonsterud@vtfk.no

99163153

Kjell Erik har ansvar for skanning og digitalisering av bilder, kart og annet materiale i vårt arkiv. Han behandler også innkommende gjenstander fra metallsøk. Han er utdannet arkeolog med lang fartstid i faget.

Sekssjonsleder for kulturarv

Terje Gansum

Seksjonssjef

terje.gansum@vtfk.no

93445975

Terje Gansum er seksjonssjef for Kulturarv. Han har ansvar for de ansatte og leder arbeidet med å effektivisere og utvikle kulturminneforvaltningen. Utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad.

Publisert:

12.01.2022

Oppdatert:

17.01.2022 kl.09.13